Polska: Potrzeba kontroli nad służbami – Amnesty International

Polska: Potrzeba kontroli nad służbami

Zdaniem Amnesty International wprowadzenie skutecznego mechanizmu kontroli nad działaniami służb specjalnych, który przyczyniłby się do zapobiegania nadużyciom i naruszeniom praw człowieka jest jednym z najważniejszych zadań stojących przed polskimi władzami.

Na w/w problematykę zwróciliśmy uwagę między innymi w 2013 roku, kiedy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przedstawiło do konsultacji społecznych następujące projekty ustaw: o Agencji Wywiadu, o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz o Komisji Kontroli Służb Specjalnych.

Razem z Fundacją Panoptykon i Helsińską Fundacją Praw Człowieka przedstawiliśmy swoje zastrzeżenia i uwagi, domagając się przejrzystego procesu konsultacji społecznych. Pełna przejrzystość i otwartość procesu legislacyjnego ma szczególne znaczenie w obszarze regulacji funkcjonowania służb specjalnych, które ze swojej natury ingerują w sferę praw i wolności jednostki.

Kwestia demokratycznej i skutecznej kontroli nad działaniami służb oraz przejrzystość procesu legislacyjnego nadal stanowią szczególne wyzwanie w kontekście tworzenia nowej ustawy antyterrorystycznej.  10 maja 2016 roku Rada Ministrów wydała pozytywną opinię na temat projektu nowej ustawy antyterrorystycznej. Wkrótce trafi ona do Sejmu i prawdopodobnie zostanie szybko uchwalona bez pogłębionej debaty i uwzględnienie krytycznych głosów ekspertów, ponieważ rząd chce wprowadzić nowe prawo do 1 czerwca.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Żądamy natychmiastowego zaprzestania bezprawnej inwigilacji

Powiązane tematy

Powiązany temat

Zgłoszenia do nagrody medialnej Pióro Nadziei 2022 otwarte!

6379