Polska pozwana za odmowę przyjęcia uchodźców

Skarga Komisji Europejskiej przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości UE to ważny sygnał dla całego społeczeństwa.

„Decyzja Komisji Europejskiej o skierowaniu skargi przeciwko Polsce, Węgrom i Czechom do Trybunału Sprawiedliwości UE to ważny sygnał – nie tylko dla rządu Polski, ale również dla całego społeczeństwa Unii Europejskiej”,  powiedziała Draginja Nadaždin, dyrektorka Amnesty International Polska.

„Amnesty International traktuje dzisiejszą decyzję Komisji Europejskiej za wyraz powagi z jaką Unia Europejska podchodzi do zobowiązań państw członkowskich  w sprawie relokacji uchodźców.”

26 września br. minął dwuletni  termin wyznaczony krajom członkowskim UE do przyjmowania osób zakwalifikowanych do programu relokacji osób z Grecji i Włoch. Plan relokacji  stanowił szansę dla tysięcy osób na odbudowanie życia w bezpieczeństwie,  po przetrwaniu wojny i prześladowań oraz niebezpiecznej drogi do Europy. Jednak większość krajów poniosła porażkę w wypełnieniu swoich zobowiązań wynikających z członkostwa w Unii Europejskiej.

Dzisiejszą decyzją Komisja Europejska pokazuje, że program relokacji, to nie tylko deklaracja, a prawny obowiązek krajów, które chcą być częścią Unii Europejskiej,

dodała Draginja Nadazdin.

Amnesty International wielokrotnie wzywała do zintensyfikowania działań krajów członkowskich UE  w celu wypełnienia zobowiązań w ramach planu relokacji oraz do przyjęcia uchodźców i osób poszukujących ochrony międzynarodowej poprzez inne dostępne możliwości, w tym wizy pracownicze oraz szybki dostęp do procedur łączenia rodzin.

Zdjęcie: demonstracja przed KPRM w Warszawie w dniu zakończenia terminu przyjmowania uchodźców w ramach relokacji UE, 26 września 2017. Fot. Grzegorz Żukowski
Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
20 zł miesięcznie
Pomagaj organizować akcje i kampanie
30 zł miesięcznie
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu
50 zł miesięcznie

Działaj teraz!

Otwórzmy port dla uratowanych uchodźców!

Powiązane tematy

Powiązany temat

Amnesty International – konieczna jest zmiana definicji gwałtu w Polsce

15058