Polska: Prezydenckie weto to cofnięcie się znad przepaści – Amnesty International

Polska: Prezydenckie weto to cofnięcie się znad przepaści

W związku z oświadczeniem Prezydenta, że zawetuje dwie kontrowersyjne ustawy reformujące sądownictwo, które przyznałyby rządzącej partii Prawo i Sprawiedliwość niemal nieograniczoną kontrolę nad sądownictwem, Gauri Van Gulik, Zastępczyni Dyrektora Amnesty International ds. Europy, powiedziała:

– Ta decyzja Prezydenta Duda to krok w tył znad przepaści, powstrzymujący totalny zamach na rządy prawa. Te reformy całkowicie podporządkowałyby wymiar sprawiedliwości rządowi, niwecząc niezależność sądownictwa i zagrażając prawu do rzetelnego procesu w Polsce.

– Fakt, że ten alarmujący scenariusz się nie ziścił, to częściowo zasługa siły społeczeństwa. Odkąd reformy zostały ogłoszone, tysiące ludzi wyszło w Polsce na ulice, by bronić swoich praw i wolności, a niespodziewane oświadczenie Prezydenta Dudy jest hołdem złożonym sile publicznych protestów.

– Chociaż z zadowoleniem witamy dzisiejsze oświadczenie, to w dalszym ciągu pozostajemy zaniepokojeni niezależnością sądownictwa w Polsce. Wzywamy prezydenta Dudę do zawetowania trzeciej ustawy [o ustroju sądów powszechnych], która daje rządowi możliwości obsadzania kierowniczych stanowisk w sądach powszechnych.

– Setki protestujących spodziewają się postępowań w związku z ich udziałem w protestach, dokładnie pokazując, dlaczego niezależność sądownictwa jest tak ważna. Dopóki trzecia ustawa nie zostanie zawetowana, prawo do rzetelnego procesu pozostanie zagrożone.

Tło

Projekt zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym przeszedł przez pierwsze czytanie w sejmie 19 lipca, i został przyjęty przez Senat 22 lipca, ale oczekiwał na podpis Prezydenta by stać się obowiązującym prawem.

Od piątku Policja wylegitymowała ponad 200 protestujących. Wielu z nich zostało ukaranych grzywną za blokowanie ulic lub przeskakiwanie policyjnych barierek. Większość odmówiła zapłacenia grzywny i zdecydowała poddać się procesowi sądowemu. Amnesty International monitoruje szereg takich spraw.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Pokojowa demonstracja to nie przestępstwo!

Powiązane tematy

Powiązany temat

Zgłoszenia do nagrody medialnej Pióro Nadziei 2022 otwarte!

13883