Prezydent powinien zawetować kolejne nowelizacje ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa – Amnesty International

Prezydent powinien zawetować kolejne nowelizacje ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa

W opinii Amnesty International Prezydent Andrzej Duda powinien zawetować ustawy o SN i KRS, które najprawdopodobniej dzisiaj zostaną przegłosowane przez Senat, gdyż jeśli wejdą w życie, doprowadzą do faktycznego podporządkowania wymiaru sprawiedliwości kontroli politycznej.

– Podpisanie przez Prezydenta projektów przedmiotowych ustaw stanowić będzie poważne zagrożenie dla możliwości korzystania w Polsce z podstawowych praw i wolności człowieka, powiedziała Draginja Nadaždin, dyrektorka Amnesty International w Polsce.

Amnesty International wysłała dziś do Kancelarii Prezydenta RP listę ponad 20 tysięcy osób, które podpisały się pod petycją wzywającą władze Polski do prowadzenia reformy sądownictwa w zgodzie z Konstytucją i prawem międzynarodowym.

– Tysiące osób w całej Polsce znowu jednoczą się w walce o obronę niezależnego sądownictwa. To ostatni moment na zatrzymanie niszczących reform.

– Jeśli ustawy w tej postaci wejdą w życie, Komisja Europejska powinna podjąć natychmiastowe działania mające na celu zapobieżenie – póki to jeszcze możliwe – definitywnemu osłabieniu rządów prawa w Polsce.

Przedmiotowe ustawy przyznają zdominowanemu przez partię rządzącą Sejmowi prawo powoływania sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa, która obecnie jest organem wybieranym przez środowisko sędziowskie. Obniżają one również wiek emerytalny dla sędziów Sądu Najwyższego z 70 lat do 65 lat, co pociągnie za sobą przejście w stan spoczynku około 40% obecnie orzekających sędziów SN. Każdy, kto po osiągnięciu wieku emerytalnego nadal chciałby zajmować stanowisko sędziego Sądu Najwyższego, będzie musiał uzyskać zgodę Prezydenta RP.

W lipcu 2017 roku, kiedy podobnie brzmiące projekty ustaw zostały przyjęte przez Parlament, przez całą Polskę przetoczyły się masowe protesty. Policja zastosowała wówczas wzmożone środki bezpieczeństwa, a dziesiątkom demonstrantów nałożono mandaty lub postawiono zarzuty; wielu z protestujących wciąż jest ściganych sądownie. Prezydent zawetował wówczas proponowane nowelizacje.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Pokojowa demonstracja to nie przestępstwo!

Powiązane tematy

Powiązany temat

Maraton Pisania Listów 2022 w obronie prawa do pokojowego protestu – rusza największa na świecie akcja na rzecz praw człowieka

Powiązany temat

Tortury w tajnym więzieniu CIA w Starych Kiejkutach – Polacy, nic się nie stało!

15095