Polska: Projekt zmiany ustawy dot. zapewnienia ochrony przed przemocą zmierza w dobrym kierunku, ale jest niewystarczający.

W zeszłym tygodniu Amnesty International przedstawiło w liście do Ministra Sprawiedliwości swoje uwagi na temat propozycji zmiany ustawy dotyczącej nakazu opuszczenia miejsca zamieszkania przez sprawcę przemocy oraz zakazu zbliżania do ofiary. Amnesty International z dużą nadzieją przyjęło zapowiedź przygotowania takiej ustawy. Jednakże po zapoznaniu się z projektem zmian Amnesty International ocenia, że wymaga on doprecyzowania i dalszych prac, by faktycznie zapewniał ochronę osobom doświadczającym lub zagrożonym przemocą.

W przygotowanym projekcie zaproponowano niewystarczające rozwiązania w tym zakresie. Projekt, stosując konsekwentnie sformułowanie o „zakazie zbliżania się do mieszkania i jego najbliższego otoczenia” powoduje, że osoba doświadczająca lub zagrożona przemocą pozostanie chroniona jedynie w ramach swojego miejsca zamieszkiwania i okolicy. Przy zastosowaniu takiego brzmienia przepisu, osoby doświadczające przemocy nie są chronione przed przemocą która może nastąpić w przestrzeni publicznej albo np. w okolicy miejsca pracy. Tymczasem bezpieczeństwo osób doświadczających przemocy ma priorytetowe znaczenie, ponieważ przemoc zagraża ich życiu i zdrowiu. Zapewnienie bezpieczeństwa powinno być podstawowym celem każdej interwencji legislacyjnej.

W związku z tym Amnesty International sugeruje rozszerzenie wprowadzanego przepisu o zakaz kontaktowania się z osobą pokrzywdzoną zgodnie z rekomendacjami zawartymi w naszej analizie z 2018 roku „Polska wolna od przemocy wobec kobiet”.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
20 zł miesięcznie
Pomagaj organizować akcje i kampanie
30 zł miesięcznie
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu
50 zł miesięcznie

Działaj teraz!

Stop przemocy wobec kobiet w Polsce!

Powiązane tematy

Powiązany temat

Oświadczenie Amnesty International w związku z VIII Marszem Powstania Warszawskiego

Powiązany temat

Jak hashtag rozpoczął ruch typu #MeToo wśród osób LGBTI w Polsce

29537