Polska: Raporty z obserwacji zgromadzeń 8 oraz 10 lipca – Amnesty International

Polska: Raporty z obserwacji zgromadzeń 8 oraz 10 lipca

Amnesty International publikuje raporty z obserwacji zgromadzeń, które odbywały się 8 oraz 10 lipca 2017 roku w Warszawie, w okolicach ul. Krakowskie Przedmieście.

8 lipca 2017
Obserwatorzy Amnesty International monitorowali przebieg zgromadzeń w Warszawie w dniu 8 lipca 2017 r. na obszarze przed Pałacem Prezydenckim przy ul. Krakowskie Przedmieście 48/50 i przed Galerią Kordegarda przy ul. Krakowskie Przemieście 15 w godz. 12:30 – 15:30. W ocenie Amnesty International wszystkie obserwowane zgromadzenia były pokojowe. Zgromadzenia nie były w żaden sposób zakłócane. Nie zaobserwowano aktów przemocy i użycia siły zarówno ze strony osób uczestniczących, jak i funkcjonariuszy Policji.

>>Pełna treść raportu

10 lipca 2017
Obserwatorzy Amnesty International monitorowali także przebieg zgromadzeń w Warszawie w dniu 10 lipca 2017 r. w godz. 18.30-22.00 na obszarze między ul. Kanonia, wzdłuż Krakowskiego Przedmieścia, do ul. Królewskiej. Główne wnioski Amnesty International z prowadzonej obserwacji to:

1. Wszystkie obserwowane zgromadzenia były pokojowe. Nie zaobserwowano użycia siły w stosunku do osób uczestniczących ze strony funkcjonariuszy Policji. Zaobserwowano pojedyncze akty agresji (agresja słowna, wulgaryzmy, obraźliwe gesty) ze strony osób uczestniczących.

2. Obserwacja Amnesty International wskazuje, że podczas opisanych w raporcie zgromadzeń wybór osób legitymowanych przez policjantów zdawał się być przypadkowy. Najczęściej legitymowane były osoby bardzo młode lub zdecydowanie starsze, wyróżniające się posiadaniem jakiegoś emblematu/znaku, krzyczące hasła wobec zgromadzenia cyklicznego, rejestrujące czynności funkcjonariuszy lub interweniujące w przypadku podejmowania takich czynności wobec innych uczestników. W żadnym z zaobserwowanych przypadków osoby, wobec których podejmowano czynności nie zachowywały się w sposób odbiegający od zachowania pozostałych uczestników obserwowanych zgromadzeń. Policjanci nie informowali w sposób jednolity o podstawie interwencji i nie zawsze postępowali zgodnie z procedurą tj. m.in. nie podawali podstawy prawnej, nie informowali w związku z jakim ewentualnym naruszeniem prawa dokonują czynności oraz o możliwości złożenia zażalenia.

3. Ustawienie barierek odcinających dostęp do Pałacu Prezydenckiego uniemożliwiało przebieg kontrdemonstracji, która byłaby w zasięgu wzroku i słuchu demonstrujących.

4. Nierespektowanie przez Policję – według organizatorów na polecenie BOR – stanu prawnego (legalności) zgromadzeń Obywateli RP oraz Stowarzyszenia Obywatele Solidarnie w Akcji w nocy z 9 na 10 lipca 2017 r., do którego doszło w związku z ustawieniem metalowych barierek, które miały zabezpieczać trasę przemarszu zgromadzenia cyklicznego (wzdłuż Krakowskiego Przedmieścia, od skrzyżowania z ul. Karową do Placu Zamkowego) oraz usunięciem uczestników w/w zgromadzeń z miejsca legalnego zgromadzenia.

5. Zaniepokojenie Amnesty International budzi wydanie zarządzeń zastępczych przez wojewodę mazowieckiego zakazujących zgromadzeń Stowarzyszenia Obywatele Solidarnie w Akcji oraz Stowarzyszenia na rzecz Demokracji TAMA, mimo iż ustawa Prawo o zgromadzeniach nie przewiduje takiej możliwości dla zgromadzeń zgłoszonych w trybie uproszczonym, co było już wskazywane w orzeczeniach Sądu Okręgowego w Warszawie uchylających zakazy wojewody mazowieckiego wydane w stosunku do zgromadzeń w/w stowarzyszeń w maju i czerwcu 2017 r.

6. Pomimo pisma informującego Komendę Stołeczną Policji w Warszawie o obecności obserwatorów Amnesty International, nie zostali oni dopuszczeni we wszystkie rejony umożliwiające obiektywną obserwację, np. za barierki umieszczone na wysokości ul. Trębackiej.

>>Pełna treść raportu

Obserwacje prowadzone były w ramach projektu Obserwacji zgromadzeń publicznych, którego celem jest monitorowanie sposobu realizacji wolności zgromadzeń, w szczególności w kontekście zmian w ustawie Prawo o zgromadzeniach, jak również sposobu zabezpieczania zgromadzeń przez Policję.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Pokojowa demonstracja to nie przestępstwo!

Powiązane tematy

Powiązany temat

Zgłoszenia do nagrody medialnej Pióro Nadziei 2022 otwarte!

14488