Polska ratyfikowała Traktat o Handlu Bronią! – Amnesty International

Polska ratyfikowała Traktat o Handlu Bronią!

Dzisiaj Polska ratyfikowała Traktat o Handlu Bronią. To bardzo ważny krok w kierunku prowadzenia handlu bronią w zgodzie z poszanowaniem praw człowieka.

Jak dotąd dokument podpisało 129 państw, a ratyfikowało – 60.
We wrześniu tego roku liczba ratyfikacji Traktatu o Handlu Bronią przekroczyła 50, co oznacza, że po 90 dniach od tego momentu przepisy wejdą w życie. Traktat zyska moc prawną i zacznie obowiązywać w praktyce 24 grudnia.
Tło wydarzeń
Średnio co najmniej 500 tys. osób ginie każdego roku, a miliony innych są przymusowo wysiedlane i padają ofiarą nadużyć podczas konfliktów zbrojnych.
Amnesty International od wczesnych lat 90. prowadzi kampanię w celu ustalenia zdecydowanego, wiążącego, globalnego prawa dotyczącego międzynarodowych transferów broni, który mógłby zahamować przepływ broni konwencjonalnej i amunicji, pogłębiających przemoc wobec cywilów i potworne traktowanie ludności. Miliony ludzi na całym świecie wezwało rządy, aby przyjęły Traktat o handlu bronią i jego zdecydowane postanowienia, które będą chronić ludzkie życie.
Gdy Traktat wejdzie w życie, państwa, które go przyjmą, nie będą mogły przekazywać broni konwencjonalnej do krajów, w których broń ta zostałaby użyta do popełnienia lub ułatwienia naruszeń praw człowieka, w tym ludobójstwa, zbrodni przeciwko ludzkości czy zbrodni wojennych. Wszystkie państwa, które przyjmą Traktat, będą musiały przeprowadzać obiektywną ocenę sytuacji, aby zapobiec narażeniu się na ryzyko, że przekazana broń zostanie użyta do łamania praw człowieka.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Zatrzymajmy zbrodnie w Mjanmie

Powiązane tematy

Powiązany temat

Zgłoszenia do nagrody medialnej Pióro Nadziei 2022 otwarte!

1260