Polska: Rząd pod coraz większą międzynarodową kontrolą praw człowieka i praworządności – Amnesty International

Polska: Rząd pod coraz większą międzynarodową kontrolą praw człowieka i praworządności

Pogarszająca się od miesięcy sytuacja praw człowieka i praworządności w Polsce rozpatrywana była przez ministrów ds. europejskich na forum Rady do Spraw Ogólnych Unii Europejskiej.

Kontrola praworządności na poziomie UE

Amnesty International wraz z organizacjami International Federation for Human Rights, Open Society European Policy Institute, Reporters without Borders, Human Rights Watch i European Association for the Defence of Human Rights skierowały list do Rady ds. Ogólnych oraz państw członkowskich Unii Europejskiej, w którym wzywa Radę do podjęcia najsilniejszych możliwych środków, by przywrócić Polskę do funkcjonowania w zgodzie z prawem UE i jej fundamentalnymi zasadami – w tym poprzez uruchomienie Artykułu 7. Traktatu o UE. Rezultatem mogą być sankcje, w tym zawieszenie praw Polski do głosowania w ramach Rady UE.

Podczas dzisiejszego posiedzenia, ministrowie ds. europejskich państw członkowskich UE nie podjęli żadnych zdecydowanych działań w zakresie ochrony praworządności w Polsce.

– Biorąc pod uwagę powagę sytuacji, reakcja ministrów ds. europejskich na ataki polskiego rządu na prawa podstawowe jest niewystarczająca. Pomimo iż państwa członkowskie zauważają pogarszającą się sytuację praw człowieka w Polsce, to jednak nie potwierdzają tego żadnymi konkretnymi działaniami -powiedziała Draginja Nadażdin, dyrektorka Stowarzyszenia Amnesty International.

– Zamiast tego przerzucają odpowiedzialność na Komisję Europejską, która ma „kontynuować dialog” z Polską. To czas, żeby pokazać państwom członkowskim, które naruszają fundamentalne zasady UE, że poniosą konsekwencje swoich działań”.

Amnesty International wzywa Radę, aby jak najszybciej wróciła do kwestii praworządności w Polsce i przygotowała konkluzje, włączając postulat uruchomienia art. 7 Traktatu o Unii Europejskiej. Rada powinna oficjalnie potępić ataki na sądownictwo, społeczeństwo obywatelskie oraz grupy szczególnie narażone na naruszenia praw człowieka w Polsce, tj. kobiety, uchodźców i migrantów.

Powszechny Przegląd Okresowy ONZ

Ponadto, w zeszłym tygodniu Polska została poddana kolejnemu, trzeciemu już przeglądowi w ramach Powszechnego Przeglądu Okresowego ONZ. W ramach tego procesu, 11 maja Rada Praw Człowieka opublikowała szereg zaleceń, w tym wezwanie do uchylenia restrykcyjnego prawa o zgromadzeniach i zapewnienia niezależności sądownictwa.

Rekomendacje obejmują również wezwanie do poszanowania integralności i niezależności Trybunału Konstytucyjnego oraz do „przeglądu i zmiany Prawa o prokuraturze w celu wyraźnego oddzielenia funkcji Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego”. Badania Amnesty International pokazują, że po połączeniu funkcji Prokuratora Generalnego i Ministra Sprawiedliwości, które weszło w życie w marcu 2016 r., aż 500 spośród wszystkich 6 000 prokuratorów w Polsce zostało przeniesionych do prokuratur niższego szczebla, do innego rejonu lub zmuszonych do przejścia na emeryturę. Prawie 50 prokuratorów złożyło w tym przedmiocie skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, podnosząc naruszenie prawa do sprawiedliwego procesu i prawa do efektywnego zadośćuczynienia.

Kolejny zestaw zaleceń dotyczy istnienia i funkcjonowania organów monitorujących przestrzeganie praw człowieka w Polsce. Polska powinna przeznaczyć odpowiednie środki dla Biura Rzecznika Praw Obywatelskich oraz przywrócić Radę ds. Przeciwdziałania Rasizmowi, Ksenofobii i związanej z nimi Nietolerancji.

Rząd Polski zadeklarował zbadanie zaleceń i odpowiedź na nie do września 2017 r.

Amnesty International wzywa rząd Polski do uporania się w tym czasie z przyczynami, które doprowadziły do pogorszenia sytuacji praw człowieka w Polsce.

– Rząd powinien zapewnić niezależność wymiaru sprawiedliwości i poszanowanie zasad państwa prawa, które jako jedyne stanowią gwarancję skutecznego dostępu do wymiaru sprawiedliwości i zadośćuczynienia dla osób doświadczających naruszeń praw człowieka- powiedziała Draginja Nadażdin.

Wszystkie zalecenia Rady Praw Człowieka w sprawie Polski dostępne tutaj.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Żądamy natychmiastowego zakończenia ataków na ludność cywilną Ukrainy!

Powiązane tematy

Powiązany temat

Zgłoszenia do nagrody medialnej Pióro Nadziei 2022 otwarte!

13386