Polska: Sejm uchwalił prawo, które podważa niezależność sądownictwa – Amnesty International

Polska: Sejm uchwalił prawo, które podważa niezależność sądownictwa

Sejm uchwalił dzisiaj nowelizację dwóch ustaw, które mogą skutkować zakończeniem niezależności sądownictwa w kraju. Nowelizacja ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa (KRS) stawia ten organ, który chroni niezależność sądów i niezawisłość sędziów, pod kontrolą parlamentu.

– Dzisiejsze głosowanie stwarza duże zagrożenie dla praw i wolności człowieka w Polsce. Prawo do sprawiedliwego procesu jest jednym z fundamentów międzynarodowego prawa praw człowieka, a także polskiej Konstytucji. Taki poziom ingerencji politycznej w sądownictwo może doprowadzić do zmniejszenia zaufania do rzetelności procesów sądowych – powiedziała Barbora Černušáková, badaczka Amnesty International zajmująca się Polską.

– Takie głosy padają w próżnię, a Polska zmierza do sytuacji, w której władze ustawodawcza i wykonawcza będą mieć wpływ na proces wyboru sędziów, członków KRS.

Zmiana spotkała się z protestami przed parlamentem.

Tło

Przed dzisiejszym głosowaniem kilka organizacji międzynarodowych, w tym Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR) oraz Rada Konsultacyjna Sędziów Europejskich (CCEJ), organ doradczy Rady Europy, ostrzegały przed przyjęciem poprawki.

W odpowiedzi na planowane zmiany Amnesty International uruchomiła petycję wzywającą władze Polski do zapewnienia, że reforma sądownictwa będzie odbywała się w zgodzie z międzynarodowym prawem praw człowieka i Konstytucją RP.

Amnesty International skierowała również list otwarty do Komisji Europejskiej, domagając się uruchomienia art. 7 Traktatu o Unii Europejskiej, który umożliwia nałożenie na państwo członkowskie sankcji, w tym zawieszenie prawa głosu.

Zgodnie z przyjętą nowelizacją członkowie KRS, organu konstytucyjnego chroniącego niezależność sądów i niezawisłość sędziów, będą wybierani przez parlament. Spośród 25 członków Rady, 15 członków będzie sędziami wybranymi przez Sejm. Zgodnie z konstytucją większość, 15 członków Rady, należy wybrać spośród sędziów Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, sądów administracyjnych i sądów wojskowych.

Kolejna nowelizacja przyjęta przez Sejm 12 lipca obejmuje ustawę o ustroju sądów powszechnych i zmienia system nominacji prezesów i wiceprezesów sądów powszechnych. Decydującą rolę w tym procesie będzie miał Minister Sprawiedliwości.

Zdjęcie: Sąd Najwyższy w Warszawie, Fot. Spens03, CC-BY-SA-3.0
Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Pokojowa demonstracja to nie przestępstwo!

Powiązane tematy

Powiązany temat

Zgłoszenia do nagrody medialnej Pióro Nadziei 2022 otwarte!

13794