Polska Sekcja Amnesty International poszukuje koordynatorki / koordynatora projektu w ramach kampanii „Stop przemocy wobec kobiet” – Amnesty International

Polska Sekcja Amnesty International poszukuje koordynatorki / koordynatora projektu w ramach kampanii „Stop przemocy wobec kobiet”

Do zadań koordynatorki / koordynatora będzie należało:


 
  • przygotowanie na potrzeby polskiej sekcji AI raportu na temat przemocy domowej w Polsce na podstawie istniejących raportów, informacji i badań przygotowanych przez organizacje pozarządowe, ośrodki badawcze i instytucje rządowe;


  • przygotowanie projektu działań kampanijnych dla AI Polska opartych o informacje zawarte w przygotowanym raporcie.

 Oczekiwania wobec kandydatek / kandydatów:


 
  • Wykształcenie wyższe (preferowane nauki społeczne lub prawo);


  • Znajomość tematyki przemocy domowej w Polsce (formy występowania zjawiska, przepisy prawa, praktyka ich stosowania, organizacje pozarządowe i ich działalność, działania organów państwa itp.);


  • Doświadczenie w działalności organizacji pozarządowych działających na rzecz praw kobiet lub w pracy akademickiej w zakresie badań nad przemocą domową;


  • Doświadczenie w przygotowywaniu raportów dla organizacji pozarządowych;


  • Znajomość tematyki praw człowieka;


  • Zaawansowana znajomość języka angielskiego.

Zgłoszenia zawierające cv oraz list motywacyjny należy przesyłać do 4 września 2005  roku na adres: kampanie@amnesty.org.pl


 


Nie udzielamy informacji telefonicznych, skontaktujemy się z wybranymi osobami.


 


Na aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji. (Zgodnie z Ust. z dnia 29.08.97 o ochronie danych osobowych. Dz. Ust. Nr 133 Poz. 883).

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4306