Polska: Senat powinien powstrzymać nadchodzący upadek rządów prawa – Amnesty International

Polska: Senat powinien powstrzymać nadchodzący upadek rządów prawa

W związku z informacją, że Sejm przyjął ustawę przyznającą Ministrowi Sprawiedliwości bardzo szerokie uprawnienia, w tym możliwość współdecydowania o tym, który z obecnych sędziów pozostanie w Sądzie Najwyższym, po tym jak pozostali przejdą w stan spoczynku z mocy ustawy, Gauri Van Gulik, Zastępczyni Dyrektora ds. Europy w Amnesty International, powiedziała:

– Niezależność sądownictwa w Polsce otrzymała kolejny druzgocący cios w związku z dzisiejszą decyzją Sejmu. Zdecydowana większość krajowego wymiaru sprawiedliwości jest już w rękach partii Prawo i Sprawiedliwość, a Sąd Najwyższy jest ostatnim bastionem niezależności. Jeśli Senat uchwali ustawę, będzie to oznaczać pogrzebanie w Polsce niezależności sądownictwa i prawa do rzetelnego procesu.

– Jeśli ustawa przejdzie przez Senat, jeszcze bardziej rażącym i oczywistym będzie, że realizacja zobowiązań Polski z zakresu praw człowieka jest zagrożona. Unia Europejska musi wcielić w życie swoje mocne słowa i uruchomić Artykuł 7 Traktatu o Unii Europejskiej.

Tło

Zmiana ustawy o Sądzie Najwyższym przeszła przez pierwsze czytanie w Sejmie 18 lipca i została uchwalona 20 lipca. Teraz zostanie rozpatrzona przez Senat, jeśli przejdzie przez Senat, będzie jeszcze musiała zostać podpisana przez Prezydenta, by stać się obowiązującym prawem.

Jeśli zmiany wejdą w życie, wszyscy obecni sędziowie Sądu Najwyższego będą musieli przejść w stan spoczynku. Minister będzie mógł wskazać, którzy z sędziów będą mogli pozostać w Sądzie Najwyższym. Ostateczna decyzja, po uzyskaniu opinii KRS, będzie należała do Prezydenta. Ministrowi zostaną również przyznane nowe uprawnienia w zakresie postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów Sądu Najwyższego, łącznie z możliwością inicjowania procedury wzruszania prawomocnych decyzji Sądu Najwyższego w zakończonych już postępowaniach dyscyplinarnych.

Dwie inne ustawy – ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa i ustawa o ustroju sądów powszechnych – które podważają niezależność sądownictwa zostały już uchwalone przez obie izby Parlamentu i oczekują na podpis Prezydenta.

17 czerwca Amnesty International wydała publiczne oświadczenie dotyczące wszystkich projektowanych zmian. Jest ono dostępne pod tym linkiem.

Artykuł 7 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej pozwala Radzie UE stwierdzić istnienie „wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia” poszanowania rządów prawa i praw człowieka.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Pokojowa demonstracja to nie przestępstwo!

13866