POLSKA: Trybunał Sprawiedliwości UE zawiesza niektóre przepisy ustawy o Sądzie Najwyższym – Amnesty International

POLSKA: Trybunał Sprawiedliwości UE zawiesza niektóre przepisy ustawy o Sądzie Najwyższym

Europejski Trybunał Sprawiedliwości zadecydował dzisiaj, że polskie władze muszą zawiesić mianowanie nowych sędziów Sądu Najwyższego do czasu rozstrzygnięcia, czy kwestionowana ustawa o Sądzie Najwyższym jest zgodna z prawem europejskim. Władze polskie zostały wezwane do przywrócenia stanu sprzed 3 kwietnia 2018, czyli sprzed wejścia w życie ustawy.

W odniesieniu do decyzji Trybunału, Covadonga de la Campa, dyrektorka Biura Instytucji Europejskich Amnesty International powiedziała:

„Dzisiejsza decyzja Trybunału Sprawiedliwości UE nie pozostawia wątpliwości, że Polska nie może ignorować fundamentalnych zasad UE i nie respektować toczącego się postępowania przed najwyższym sądem europejskim.

Brak natychmiastowego i pełnego podporządkowania się tej wiążącej decyzji Trybunału będzie oznaczać, że polskie władze nie respektują zasad praworządności.”

“Polskie władze pospiesznie powołują nowych sędziów, pomimo toczących się postępowań w sprawie naruszenia przez Polskę prawa UE i zastosowania wobec niej Artykułu 7.

Pozbycie się 1/3 sędziów Sądu Najwyższego jest niczym innym jak czystką i próbą ustanowienia politycznej kontroli nad sądownictwem. Ruch Komisji Europejskiej mający na celu powstrzymanie działań polskiego rządu ma ogromne znaczenie nie tylko dla Polski, ale też dla Unii Europejskiej jako całości.”


Tło

Ustawa o Sądzie Najwyższym, która weszła w życie 3 kwietnia 2018 roku, obniżyła wiek emerytalny sędziów Sądu Najwyższego z 70 do 65 lat. Spowodowało to przeniesienie w stan spoczynku blisko 1/3 sędziów, w tym Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego, której kadencja – zgodnie z Konstytucją RP – upływa w roku 2020.

24 września Komisja Europejska skierowała do Trybunału Sprawiedliwości UE wniosek o uznanie nowych przepisów za niezgodne z prawem unijnym, ponieważ naruszają one zasadą niezawisłości sądownictwa, w tym zasadę nieusuwalności sędziów. Komisja Europejska złożyła również wniosek o zastosowanie środków tymczasowych, obejmujących przywrócenie stanu sprzed wejścia ustawy w życie.

W grudniu 2017 roku Komisja Europejska zainicjowała działania w wynikające z Artykuł 7 Traktatu o Unii Europejskiej. Może to doprowadzić do zastosowania wobec Polski sankcji obejmujących utratę prawa głosu w UE. Do tej pory władze Polski nie okazały woli wycofania się z kontrowersyjnych reform sądownictwa, pomimo wezwań Komisji Europejskiej, liderów UE, Komisji Weneckiej a także licznych organizacji krajowych oraz międzynarodowych.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Nie pozwól na uciszanie i zastraszanie sędziów!

Powiązane tematy

Powiązany temat

List otwarty organizacji pozarządowych do KE w sprawie Krajowej Rady Sądownictwa

Powiązany temat

List Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS do Komisji Europejskiej ws. KPO

Powiązany temat

Wspólny list organizacji pozarządowych do ministrów UE w sprawie praworządności i praw człowieka w Polsce

19653