Polska: Wprowadzane przepisy zagrażają prawom osób poszukujących ochrony – Amnesty International

Polska: Wprowadzane przepisy zagrażają prawom osób poszukujących ochrony

Amnesty International skierowała do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pismo wzywające do zaprzestania naruszania praw człowieka osób ubiegających się o ochronę międzynarodową w Polsce.

Główne obawy skierowane do Ministra Błaszczaka przez dyrektora Amnesty International ds. Europy i Azji Centralnej Johna Dalhuisena dotyczą sytuacji na przejściu granicznym Terespol-Brześć oraz proponowanych zmian w ustawie o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP.

13 kwietnia 2017 r. w programie wyemitowanym przez stację TVP Info Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji oświadczył, że Polska musi być gotowa, aby poradzić sobie z sytuacją podobną do tej, która w 2015 r. miała miejsce na Węgrzech. Doszło wówczas do starć między uchodźcami a węgierską policją.[1] Zapowiadając jednocześnie, że Ministerstwo pracuje obecnie nad przepisami regulującymi kwestię ośrodków strzeżonych dla cudzoziemców i osób poszukujących ochrony. Oświadczenie to miało miejsce dwa tygodnie po tym, jak Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikowało projekt zmiany przepisów regulujących kwestię ośrodków strzeżonych i aresztów dla cudzoziemców, który zakłada możliwość wykorzystywania kontenerów w celu zakwaterowania cudzoziemców. Wcześniej, w styczniu 2017 r. Ministerstwo przedstawiło projekt zmian prawa dotyczącego udzielania cudzoziemcom ochrony międzynarodowej. Przewiduje on stworzenie listy bezpiecznych krajów oraz automatyczną detencję osób poszukujących ochrony międzynarodowej, które swój wniosek o udzielnie ochrony międzynarodowej złożyły na przejściu granicznym.

Ponadto od 2016 r. Amnesty International otrzymuje doniesienia, jak również sama udokumentowała, faktyczne nieprawidłowości w procedurach granicznych oraz zbiorowe wydalenia na przejściu granicznym Terespol-Brześć. Wydalenia te stanowią źródło poważnych obaw, gdyż zawracanie ludzi na granicy bez zachowania stosownych procedur oraz rozważenia indywidualnej sytuacji w jakiej się znajdują jest zabronione na podstawie prawa unijnego i międzynarodowego.

Przypadki te wiązały się z odsyłaniem uchodźców na Białoruś, co sprawiało, że nie mogli ubiegać się o ochronę międzynarodową w Polsce. Narażono ich ponadto na wyjątkowo nieodpowiednie warunki na Białorusi, a w niektórych przypadkach nawet na ryzyko zawrócenia do kraju, w którym groziłoby im niebezpieczeństwo. Takie odsyłania migrantów z granicy, którą przekroczyli są równoznaczne ze zbiorowymi wydaleniami do miejsca, z którego przybyli. Oznaczają niezgodną z prawem deportację grupy osób bez rozpatrzenia ich indywidualnej sytuacji i odmowę im możliwości wnioskowania o ochronę międzynarodową. Sytuacja ta została udokumentowana przez wiele organizacji oraz także Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Rzecznika Praw Dziecka.

Obecne praktyki stosowane na przejściu granicznym Terespol-Brześć oraz proponowane zmiany w ustawie dotyczącej udzielania ochrony międzynarodowej wraz z projektem zmiany przepisów regulujących kwestię ośrodków strzeżonych i aresztów dla cudzoziemców, oznaczają poważne naruszenia praw osób poszukujących ochrony, stanowią naruszenie prawa międzynarodowego i unijnego.

Wzywamy do natychmiastowego zaprzestania stosowanej praktyki oraz do wprowadzenia zasadniczych zmian do projektów nowelizacji prawa dotyczącego osób ubiegających się o ochronę w Polsce.

[1] Więcej: https://www.mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/15996,Szef-MSWIA-o-kryzysie-migracyjnym-ustawie-antyterrorystycznej-i-bezpieczenstwie-.html i: http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114884,21649734,blaszczak-powtarza-ze-chce-zamknac-uchodzcow-w-obozach-otoczonych.html
Zdjęcie: listopad 2016, dworzec kolejowy w Brześciu na Białorusi, autor: Jędrzej Nowicki, www.jnowicki.com.
Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Nie dla poniżającej masowej detencji w polskich ośrodkach dla cudzoziemców!

Powiązane tematy

Powiązany temat

Tortury w tajnym więzieniu CIA w Starych Kiejkutach – Polacy, nic się nie stało!

Powiązany temat

Katar: na miesiąc przed mundialem pracownicy-migranci wciąż są wyzyskiwani, ujawnia raport Amnesty International

13352