Polska: Zmiany zagrażające prawu do sądu muszą zostać powstrzymane – Amnesty International

Polska: Zmiany zagrażające prawu do sądu muszą zostać powstrzymane

Dwie zmiany legislacyjne, które podważają prawo do bezstronnego sądu, a tym samym prawo do rzetelnego procesu, zostały przyjęte przez Parlament 15 lipca. Teraz już tylko w rękach Prezydenta leży możliwość zawetowania tych poprawek.

Amnesty International wzywa Prezydenta do zawetowania zmiany ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa i ustawy o ustroju sądów powszechnych. W tym celu uruchomiono międzynarodową Pilną Akcję. Zachęcamy do wysyłania listów i apeli.

Tło:

Polski Parlament przyjął zmiany do ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa i ustawy o ustroju sądów powszechnych, które zwiększają kontrolę rządu nad sądownictwem, zagrażając jego niezależności i stawiając pod znakiem zapytania prawo do bezstronnego sądu. Poprawki, po przyjęciu 15 lipca przez Senat, czekają teraz na podpis Prezydenta Polski. Może się to stać w każdej chwili. Wkrótce po tym wejdą w życie.

Kolejna nowelizacja dotycząca ustawy o Sądzie Najwyższym trafiła dziś pod obrady niższej izby Parlamentu (Sejmu). Wywołuje ona poważne obawy jako próba poddania sądownictwa kontroli politycznej. Ten projekt jest w tej chwili w trakcie pierwszego czytania.

Wszystkie nowelizacje podważają prawo do bezstronnego sądu i rzetelnego procesu gwarantowanego w Artykule 45 Konstytucji RP oraz w Artykułach 6 i 13 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności i Artykułach 2 ust. 3 i 14 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych (MPPOiP), do których przestrzegania Polska zobowiązana jest jako państwo strona tych umów. Poprawki te są również niezgodne z Artykułem 45 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

Zdjęcie: Grzegorz Żukowski, Amnesty International
Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Pokojowa demonstracja to nie przestępstwo!

13852