Polski projekt ustawy antyaborcyjnej sprzeczny z międzynarodowymi standardami praw człowieka! – Amnesty International

Polski projekt ustawy antyaborcyjnej sprzeczny z międzynarodowymi standardami praw człowieka!

Na jutrzejszym posiedzeniu Sejmu odbędzie się pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz niektórych innych ustaw. Amnesty International zwraca uwagę, że wprowadzenie zakazu aborcji w przypadku stwierdzenia poważnej i nieodwracalnej wady płodu lub nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu byłoby sprzeczne z międzynarodowymi zobowiązaniami Polski w obszarze praw człowieka. Polscy posłowie muszą zapewnić, że prawa kobiet do zdrowia reprodukcyjnego nie będą dodatkowo ograniczone przez surową ustawę antyaborcyjną.
  • W 2010 roku Komitet Praw Człowieka ONZ wyraził zaniepokojenie w związku z brakiem możliwości dostępu kobiet do usług medycznych, w tym doradztwa antykoncepcyjnego, badań prenatalnych oraz możliwości przerywania ciąży. Komitet zwrócił również uwagę na dużą liczbę nielegalnych aborcji, oraz udokumentowane przypadki śmierci kobiet w wyniku dokonania nielegalnych aborcji.
  • W 2009 roku Komitet Praw Ekonomicznych, Socjalnych i Kulturalnych ONZ wyraził zaniepokojenie faktem, iż Polska nie gwarantuje kobietom dostępu do usług medycznych, szczególnie w obszarze związanym ze zdrowiem seksualnym i reprodukcyjnym. Komitet zwrócił uwagę na alarmującą liczbę nielegalnych aborcji, jakich dokonuje się w Polsce i wezwał do egzekwowania obowiązującego prawa.
  • W 2007 roku Komitet ONZ ds. Likwidacji Dyskryminacji wobec Kobiet wezwał Polskę do zapewnienia możliwości dokonania aborcji kobietom, którym ona prawnie przysługuje.
Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Żądaj dostępu do aborcji w Polsce!

Powiązane tematy

Powiązany temat

Zgłoszenia do nagrody medialnej Pióro Nadziei 2022 otwarte!

1730