Polskie więzienia dla niewinnych dzieci – Amnesty International

Polskie więzienia dla niewinnych dzieci

20 listopada obchodzimy 25. rocznicę uchwalenia przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Konwencji o Prawach Dziecka. Polska, która walnie przyczyniła się do jej uchwalenia, od lat dopuszcza się łamania praw dzieci poprzez pozbawianie ich wolności.

Co roku kilkaset cudzoziemskich dzieci jest zamykanych w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców, najczęściej w związku z nieuregulowanym statusem pobytowym ich rodziców. Detencja dzieci stanowi skrajne naruszenie praw dziecka, w tym prawa do edukacji, rozwoju i ochrony zdrowia.
Stowarzyszenie Interwencji Prawnej przygotowało petycję do Pani Premier Ewy Kopacz z postulatem wprowadzenia zakazu pozbawiania dzieci wolności. Petycję poparło już ponad 20 organizacji pozarządowych, w tym Stowarzyszenie Amnesty International.
Bezpośredni link do petycji >>>

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Żądaj równych szans dla wszystkich uczniów i uczennic w Polsce!

Powiązane tematy

Powiązany temat

Zgłoszenia do nagrody medialnej Pióro Nadziei 2022 otwarte!

1279