Ponad 100 NGOsów apeluje do liderów UE o odrzucenie niebezpiecznych planów migracyjnych – Amnesty International

Ponad 100 NGOsów apeluje do liderów UE o odrzucenie niebezpiecznych planów migracyjnych

Unia Europejska rozpocznie czarny rozdział swojej historii, jeśli przyjmie propozycję rozwiązania problemu migracyjnego zaproponowanego przez Komisję Europejską, ostrzega dziś koalicja ponad 100 NGOsów przed unijnym szczytem w Brukseli.

Zwrócenie się ku rozwiązaniu ograniczającemu migrację będzie odciskać dalsze piętno na wiarygodności Unii i państw członkowskich, jako krajów gdzie prawa człowieka są przestrzegane. Organizacje wzywają przywódców Unii do odrzucenia propozycji Komisji, która umocni relacje Unii i państw trzecich oparte na zawracaniu i odstraszaniu ludzi z naszych granic.

Plan zakłada wielowymiarowe, m.in. finansowo-handlowe wsparcie dla państw, które powstrzymają migrantów przed dotarciem do granicy Unii Europejskiej. Owa propozycja została przedstawiona przez Komisję na początku czerwca, a omawiana będzie z przedstawicielami rządów krajów członkowskich na szczycie w Brukseli, w tym tygodniu. Inspiracją było porozumienie Unii Europejskiej z Turcją, które doprowadziło do ogromnego kryzysu w Grecji. Tysiące ludzi, pozostawionych samych  sobie, mieszka w nieludzkich warunkach. Dotyczy to też setek samotnie podróżujących dzieci, przetrzymywanych obecnie w ośrodkach zamkniętych lub zmuszonych do nocowania w więziennych celach.

Koalicja ponad 100 organizacji i agencji rozwoju, skupiająca ludzi zajmujących się prawami człowieka, migracjami, jak i organizowaniem pomocy humanitarnej i medycznej, twierdzi, że Europa kładzie na szali prawa człowieka i narusza międzynarodowe prawo do azylu. Plan nie przewiduje zabezpieczeń mających na celu zapewnienie, że przestrzegane są praw człowieka, zasady państwa prawa czy mechanizmy ochrony, kiedy Unia Europejska zawiera umowy z państwami, które uznaje za użyteczne w powstrzymywaniu migracji do Europy. Tworzy to realne zagrożenie poważnych naruszeń prawa międzynarodowego, które zabrania zawracania ludzi do miejsc niebezpiecznych, gdzie ich prawa nie są przestrzegane. W oświadczeniu czytamy, że: Odpowiedzialność za przestrzeganie praw człowieka nie kończy się za granicami Europy.

Co więcej, omawiana propozycja ignoruje wszystkie doniesienia o nieefektywności polityki odstraszania, a jej obecne założenia „nakręcą koniunkturę” przemytnikom, zmuszając ludzi do wybierania niebezpiecznych dróg dotarcia do Europy, rodząc nowe tragedie i dramaty.

Koalicja NGOsów jest głęboko zaniepokojona, że propozycja ta totalnie zmieni kierunek obranej przez Europę pomocy rozwojowej mającej na celu powstrzymanie migracji: W niedopuszczalny sposób Unia Europejska sama zaprzecza swoim założeniom, obranej polityce współpracy na rzecz rozwoju, która miała doprowadzić do zaniku ubóstwa.

Organizacje ostrzegają, że zawieranie porozumień „zarządzania migracją” z krajami, gdzie naruszane są  prawa człowieka, w dłużej perspektywie będą mieć odwrotny skutek. Takie porozumienia będą zagrażać prawom człowieka na całym świecie i utrwalać cykl przemocy i represji, który powoduje, że ludzie zmuszeni są do ucieczki.

Koalicja organizacji pozarządowych wzywa europejskich liderów to odrzucenia propozycji Komisji w sprawie migracji. Zamiast tego, kraje europejskie powinny opracować strategie zrównoważonego długoterminowego zarządzania migracją. Projekt UE jest zbudowany na gruzach wyniszczającej wojny i stanowi rozpoczęcie ciemnego rozdziału historii, ostrzegają organizacje w wspólnym stanowisku.

Pełny tekst stanowiska i lista organizacji, które podpisały się pod apelem w pliku pdf>>

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Żądaj równych szans dla wszystkich uczniów i uczennic w Polsce!

Powiązane tematy

Powiązany temat

Зміни до Закону про допомогу ускладнять ситуацію біженців з України

Powiązany temat

Nowelizacja ustawy pomocowej utrudni sytuację uchodźców_czyń z Ukrainy

7012