Popieramy Radę Praw Człowieka! – Amnesty International

Popieramy Radę Praw Człowieka!

Według propozycji zawartych w projekcie, Rada Praw Człowieka zyska lepsze niż obecnie funkcjonująca Komisja Praw Człowieka narzędzia do interweniowania w sytuacjach naruszeń praw człowieka zarówno nagłych, jak i trwających przez dłuższy czas. Ponadto, Rada ma spotykać się częściej niż zaledwie raz w roku na sześć tygodni. Procedury wybierania członków Rady oparte na zasadzie konkurencyjności, zachęcą do wyboru takich kandydatów, którzy będą bardziej oddani ochronie praw człowieka, niż to miało miejsce do tej pory. Zamiast zatwierdzenia kandydatury na zasadzie aklamacji, członkowie Rady będą wybierani większością 191 głosów państw członkowskich ONZ. Oprócz tego, Zgromadzenie Ogólne będzie brało pod uwagę notowania kandydatów pod względem przestrzegania praw człowieka, a państwa, które dopuszczą się poważnych naruszeń tych praw, będą mogły zostać zawieszone. Wszyscy członkowie muszą współpracować z Radą i będą poddawani przeglądom stanu praw człowieka według nowych zasad, odnoszących się na równi do wszystkich państw.


 


Stoimy przed historyczną szansą stworzenia lepszego systemu ochrony praw człowieka w ramach Narodów Zjednoczonych.


   • Wzywamy wszystkie państwa członkowskie Organizacji Narodów Zjednoczonych do podjęcia działań zmierzających do jednomyślnego przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne projektu uchwały powołującej Radę Praw Człowieka.
  • Żadne z państw nie powinno wzywać pozostałych do poddania pod głosowanie projektu uchwały, ani zgłaszać do niego poprawek. Takie postępowanie narazi na poważne niebezpieczeństwo to zrównoważone porozumienie, które mamy przed sobą.

 


Nadszedł czas, abyśmy wspólnie podjęli wysiłek na rzecz ukonstytuowania Rady Praw Człowieka powstającej w duchu reformy, opartej na zasadzie wyboru państw szczerze oddanych ochronie praw człowieka, co pozwoli na wzmocnienie wiarygodności i efektywności Rady.


 


 


 


    ActionAid International, Richard Miller, Director of ActionAid UK


 


    Amnesty International, Irene Khan, Secretary General


 


    ARC International, John Fisher, Co-Director


 


    Carter Centre, Karin D. Ryan, Senior Advisor for Human Rights


 


    Center for American Progress, Morton H Halperin, Senior Fellow


 


    Center  for Development of International Law, Lene Schumacher, Director


  of Programs


 


    Center for Women’s Global Leadership, Charlotte Bunch


 


    Citizens for Global Solutions, Don Kraus, Executive Vice President


 


    CIVICUS:  World  Alliance  for  citizen participation, Vincente Garcia-


    Delgado, UN Representative


 


    Coordinadora  Nacional  de  Derechos  Humanos- Peru, Francisco Soberon,


    Executive Secretary


 


    Congregation  of  the  Sisters  of  St.  Joseph  of Peace, Katherine R.


    Parisi, Ph.D, CSJP-Associate Justice & Peace Coordinator


 


    Democracy Coalition Project, Ted Piccone, Executive Director


 


    Dominicans for Justice and Peace Geneva, Philippe LeBlanc, Director


 


    Latin  American  Federation of Associations of Relatives of Disappeared


    Detainees (FEDEFAM), Patricio Rice, Senior Adviser


 


    Fédération Internationale des Ligues des Droits de l’Homme, Sidiki Kaba


    Simia, Permanent Delegate FIDH in Geneva


 


    Fédération  Internationale  de l’ Action des Chrétiens pour l’Abolition


    de la Torture,   Sylvie de Pontual, President


 


    Franciscans  International,  Alessandra  Aula,  International  Advocacy


    Coordinator


 


    Friends  World  Committee  for  Consultation  (Quakers),  Nancy  Irving


    General Secretary


 


    Human Rights First, Michael Posner, President


 


    Human Rights Watch, Kenneth Roth, Executive Director


 


    International Center for Law in Development, Clarence Dias


 


    International  Commission of Jurists, Nicholas Howen, Secretary General


    and Maria Lourijsen (Dutch section)


 


    International Helsinki Federation for Human Rights (IHF), Aaron Rhodes,


    Executive Director


 


    International Movement Against All Forms of Discrimination and Racism


    (IMADR), Mr Hideki MORIHARA, Secretary-General


 


    International Service for Human Rights, Chris Sidoti, Director


 


    Open Society Institute and Soros Foundation Network, Morton H Halperin,


    Director of US Advocacy


 


    Organisation Mondiale Contre la Torture, Eric Sottas, Director


 


    Temple  of  Understanding,  Sr.  Joan  Kirby,  UN Representative Chair,


    NGO/DPI Executive Committee Member, NGO Committee on Human Rights


 


    United  Nations Association of the United States of America, William H.


    Luers, President


 


    United Nations Foundation, Timothy E. Wirth, President


 


    World Federalist Movement, William R. Pace, Executive Director


 


    World Organization Against Torture, Eric Sottas, Director

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4137