Porozmawiajmy o torturach – Wojciech Sadurski – Gazeta Wyborcza – Amnesty International

Porozmawiajmy o torturach – Wojciech Sadurski – Gazeta Wyborcza

Nie sądzę, by przypisywanie oponentom -odmawiania prawa do dyskusji na ten temat- było w pełni uzasadnione. To prawda, napisali oni, że -o zakazie tortur i poniżającego traktowania się nie -debatuje – na żadnym forum, ani wąskim, ani szerokim, bo jest to zakaz absolutny-. Ale pisząc to, mieli na myśli debatę prowadzoną przez polityków, zmierzającą do – dającej się przynajmniej wyobrazić – zmiany prawa. Jest to wszakże niemożliwe, choćby ze względu na uwarunkowania prawnomiędzynarodowe.
Zakaz tortur zawarty w artykule 3. Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (nie mówiąc o innych międzynarodowych konwencjach) jest absolutny i niepodlegający żadnym ograniczeniom. Gdyby Polska chciała wprowadzić jakieś prawne możliwości stosowania tortur – choćby w zupełnie wyjątkowych sytuacjach – postawiłaby się automatycznie poza zakresem Rady Europy, czyli byłaby mocno osamotniona. Konkretnie – miałaby do towarzystwa wyłącznie Białoruś.

Czytaj dalej – Gazeta Wyborcza – Wojciech Sadurski – 8 października 2008
Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
3410