Porozumienie UE – Turcja – historyczny cios w prawa człowieka – Amnesty International

Porozumienie UE – Turcja – historyczny cios w prawa człowieka

Europejscy liderzy kolektywnie wykazali się stosowaniem podwójnego języka w celu ukrycia ogromnych sprzeczności w radzeniu sobie z kryzysem uchodźczym i zawartym porozumieniem z Turcją, twierdzi Amnesty International.

Stosowanie podwójnego języka maskuje determinację Europy w odwracaniu się od kryzysu uchodźców oraz ignorowanie międzynarodowych zobowiązań. W ciągu ostatnich kilku miesięcy różne rządy europejskie nakładały kolejne dyskryminujące ograniczenia uniemożliwiające składanie wniosków o ochronę międzynarodową. Rezultatem jest pogłębienie katastrofy humanitarnej dla tysięcy uchodźców uwięzionych w Grecji oraz gwałtowny wzrost retoryki stygmatyzującej migrantów i uchodźców.
Gwarancje skrupulatnego  przestrzegania prawa międzynarodowego i europejskiego nie są zgodne ze zamiarem zawracania do Turcji wszystkich nieregularnych migrantów przybywających na greckie wyspy. Turcja nie jest krajem bezpiecznym dla uchodźców i migrantów, a każdy proces oparty na takim mechanizmie jest błędny, nielegalny i niemoralny, niezależnie od złudnych gwarancji.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Nie dla poniżającej masowej detencji w polskich ośrodkach dla cudzoziemców!

Powiązane tematy

Powiązany temat

Zgłoszenia do nagrody medialnej Pióro Nadziei 2022 otwarte!

1000