Portugalia: Więzień pobity przez strażników więziennych – Amnesty International

Portugalia: Więzień pobity przez strażników więziennych

           “Pobicie Albino Libanio wydaje się być działaniem z premedytacją. Obawiamy się, iż wskutek powstałych tam układów, znęcanie się strażników nad więźniami w Lizbońskim Zakładzie Karnym może odbywać się w atmosferze współdziałania i bezkarności”, powiedziała Amnesty International.        


 


            “Niewykluczone, że w Lizbońskim Zakładzie Karnym oraz w innych więzieniach miały miejsce inne tego rodzaju incydenty, o których nie zostały poinformowane organa śledcze i prokuratorskie. Amnesty International wyraża swoje zaniepokojenie niewydolnością systemu gwarantującego ochronę praw osób pozbawionych wolności w Portugalii”, powiedziała organizacja.


 


            Albino Libanio był przetrzymywany w odosobnieniu od pozostałych więźniów, tak więc mógł być bity przez strażników więziennych bez zwracania niepożądanej uwagi. Strażnicy więzienni, którzy nie brali udziału w pobiciu, lecz wiedzieli o nim, uchybili obowiązkowi poinformowania o wydarzeniu swych przełożonych. Po pobiciu, więźniowi nie została udzielona pomoc medyczna. Praktycznie rzecz biorąc, wszystkim strażnikom więziennym w Lizbońskim Zakładzie Karnym można postawić zarzut odmowy udzielenia pomocy w wewnętrznym śledztwie w sprawie omawianego incydentu.


 


            Amnesty International wyraża swe zaniepokojenie następującymi faktami:


                        Pobicie Albino Libanio może zakrawać na torturę;


                        Więźniowi Albino Libanio nie udzielono pomocy medycznej;


Władze więzienne nie były w stanie uchronić więźniów przed naruszeniem ich fizycznej i psychicznej integralności;


Strażnicy więzienni wykazali brak świadomości w zakresie swych podstawowych zobowiązań w stosunku do penitencjariuszy;


Pogwałcone zostały przepisy i normy z zakresu międzynarodowych praw człowieka, przepisy krajowe, a także przepisy określające funkcjonowanie Służby Więziennej.


 


            Rząd Portugalii musi postępować zgodnie ze swymi zobowiązaniami wynikającymi z międzynarodowych przepisów i norm dotyczących ochrony więźniów przed torturami i wszelkiego rodzaju okrutnym, nieludzkim bądź poniżającym traktowaniem i karaniem. Musi on zagwarantować przeprowadzanie natychmiastowych, skrupulatnych i niezależnych dochodzeń w przypadku zaistnienia podejrzenia, iż takie działania miały miejsce oraz zapewnić pociągnięcie sprawców do odpowiedzialności sądowej. Ofiary muszą mieć możliwość uzyskania zadośćuczynienia i należytego odszkodowania.


 


            Amnesty International wzywa rząd portugalski do jak najszybszej ratyfikacji i wprowadzenia w życie Protokołu Dodatkowego do Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego, lub poniżającego traktowania lub karania. Jako strona Protokołu, Portugalia będzie zobowiązana zezwolić na niezależną międzynarodową inspekcję wszystkich miejsc, w których przebywają osoby pozbawione wolności.


 


            “Rząd portugalski musi wykorzenić zwyczaj nadużywania siły przez służby więzienne” – powiedziała Amnesty International


 


            “Wszyscy strażnicy więzienni podejrzani o udział w pobiciu więźnia powinni zostać zawieszeni w czynnościach służbowych aż do zakończenia dochodzenia karnego. Wyniki dochodzeń dyscyplinarnego i karnego powinny zostać podane do wiadomości publicznej.”


 


            -Albino Libanio ma prawo do sprawiedliwości – należy mu się należyte odszkodowanie, stosowne do wyników dochodzenia.-


 


Tło wydarzeń


Dnia 11 listopada 2003, Albino Libanio po raz drugi zapytał odbywającego szkolenie strażnika więziennego o paczkę z żywnością, na którą czekał. Zadając pytanie użył rzekomo „niewłaściwego języka”. Odbywający szkolenie strażnik uznał jego postawę za pozbawioną szacunku i poinformował o zajściu strażnika więziennego odpowiedzialnego za skrzydło więzienia, w którym przebywał Albino Libanio. Więzień został umieszczony w celi nazywanej „poczekalnią” bądź „celą 80”, służącej tymczasowemu przetrzymywaniu więźniów będących w trakcie przewozu, a także jako pojedyncza cela dla więźniów agresywnych oraz tych narażonych na złe traktowanie ze strony innych więźniów. Wieczorem odbywający szkolenie strażnik więzienny zaprowadził Albino Libanio w miejsce, gdzie w dwóch rzędach ustawiło się 10 do 15 strażników więziennych.


           


            Więzień został zmuszony do przechodzenia pomiędzy dwoma rzędami strażników, którzy popychali go, kopali i bili pięściami. Zajściu położyła kres interwencja innego strażnika więziennego, który odprowadził więźnia do celi. Żaden ze strażników nie poinformował nikogo o incydencie. Wyszedł on na jaw przypadkiem – następnego dnia Albino Libanio opowiedział o pobiciu osobom, które przyszły do niego na widzenie. Osoby te poinformowały o zajściu adwokata więźnia, a ten z kolei doniósł o nim służbom więziennym oraz oskarżycielowi publicznemu.


 


            5 lipca 2004 Amnesty International wystosowała pismo do Minister Sprawiedliwości, w który wyraża swe zaniepokojenie opisanym wyżej zdarzeniem. AI domaga się w nim również informacji na temat wszelkich dochodzeń karnych i dyscyplinarnych, które zostały podjęte w tej sprawie, jak również nalega, by Pani Minister podjęła działania zgodne z zaleceniami organizacji.


 


            Pełen tekst raportu Amnesty International Portugal: Attack on a Prisoner in Lisbon prison (Indeks AI: EUR 38/001/2004) na stronie http://web.amnesty.org/library/index/engeur380012004


 


Patrz także Portugal before the Human Rights Committee:summary of Amnesty International’s concerns (Indeks AI: EUR 38/001/2003)


http://web.amnesty.org/library/index/engeur380012003

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4736