Postępowanie sądowe przeciwko tureckiej sekcji Amnesty International powinno zostać zakończone – Amnesty International

Postępowanie sądowe przeciwko tureckiej sekcji Amnesty International powinno zostać zakończone

AI Index: EUR 44/010/2007
Od stycznia Amnesty International Turcja powzięła kroki wobec władz, aby rozwiązać kwestię zamrożonych kont bankowych i wyjaśnić zarzuty o prowadzeniu -nielegalnego fundraisingu-.  Amnesty International nie poszukuje ani nie akceptuje pieniędzy od rządów czy partii politycznych. Jej fundusze pochodzą z datków członków z całego świata oraz działalności fundraisingowej.  
Sekcje i struktury Amnesty International na całym świecie regularnie przeprowadzają uliczne akcje fundraisingowe (znane jako inicjatywy -face-to-face-) oraz proszą o dotacje w apelach umieszczanych na swoich stronach internetowych. Organizacja obawia się, że zamrożenie kont Amnesty International Turcja może równać się taktycznemu zastraszaniu, mającemu na celu utrudnienie legalnej działalności fundraisingowej. Organizacja jest zaniepokojona faktem, że incydent ten miał miejsce w kontekście narastających naruszeń wolności wypowiedzi oraz stowarzyszania. Należy pamiętać, że większość obrońców praw człowieka w Turcji to przede wszystkim wolontariusze.  
Amnesty International wystosowała apel do rządu tureckiego, w którym prosi o powzięcie odpowiednich działań, aby w trybie natychmiastowym odmrozić konta bankowe organizacji. Ponadto Amnesty International domaga się zakończenia nieuzasadnionych postępowań sądowych przeciwko tureckiemu oddziałowi, a tym samym zapewnienia pracownikom i wolontariuszom warunków umożliwiających kontynuację pracy.
Tłum. Justyna Kulka

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
3842