Poszukiwany/a Stażyst(k)a / Asystent(ka) Koordynatorki AI ds. Unii Europejskiej – Amnesty International

Poszukiwany/a Stażyst(k)a / Asystent(ka) Koordynatorki AI ds. Unii Europejskiej

Zakres obowiązków • Tłumaczenie raportów i listów z języka angielskiego;
 • Obsługa korespondencji;
 • Uczestniczenie w konferencjach i spotkaniach pod nieobecność Koordynatora oraz pisanie raportów z w/w spotkań;
 • Pomoc w przygotowywaniu materiałów lobbingowych;
 • Zbieranie informacji na temat trwających w Sejmie i rządzie prac legislacyjnych w obszarach zainteresowania AI;
 • Aktualizacja bazy danych adresowych;
 • Przekazywanie raportów i rekomendacji AI wszystkim regularnym odbiorcom;
 • Archiwizacja dokumentów;
 • Nadzorowanie pracy ewentualnych wolontariuszy.

Warunki stażu: • Praca wykonywana jest nieodpłatnie, na zasadzie stażu – stażyst(k)a otrzymuje zaświadczenie o zdobyciu doświadczenia zawodowego w biurze AI Polska;
 • Praca w wymiarze pół etatu (20 godz. tygodniowo);
 • Rozpoczęcie stażu: jak najszybciej;
 • Zobowiązanie się do odbywania stażu przez co najmniej 6 miesięcy, możliwość przedłużenia stażu o kolejne 6 miesięcy;
 • Urlop w wymiarze 2 dni na miesiąc;
 • Zwrot kosztów związanych z wykonywaniem pracy.

 


Wymagania: • Znajomość działalności AI, mile widziane doświadczenie w pracy/działalności na rzecz praw człowieka;
 • Znajomość prawa polskiego i międzynarodowego; wiedza na temat zasad działania instytucji rządowych oraz międzyrządowych; wiedza na temat instytucji Unii Europejskiej;
 • Znajomość środowiska polskich organizacji pozarządowych;
 • Wykształcenie wyższe lub student(ka) ostatnich lat; preferowane kierunki: prawo, stosunki międzynarodowe, politologia, integracja europejska, socjologia itp.;
 • Płynna znajomość angielskiego, umiejętność tłumaczenia tekstów na język polski; mile widziana znajomość języka francuskiego;
 • Umiejętność sprawnej obsługi komputera: edytor tekstu, Internet, e-mail, Power point, Excel itd.


Kontakt: • Zgłoszenia zawierające cv oraz list motywacyjny prosimy przysyłać na adres: natalia.szczucka@amnesty.org.pl
 •  Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń: 7 października 2005 r.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4288