Poszukujemy Asystenta/Asystentki programu edukacyjnego ?Edukacja dla Godności? – Amnesty International

Poszukujemy Asystenta/Asystentki programu edukacyjnego ?Edukacja dla Godności?

Do zadań zatrudnionej osoby należeć będzie m.in. : – współpraca z koordynatorką Zespołu ds. Edukacji Praw Człowieka Amnesty International w ramach realizacji projektu, – prowadzenie dokumentacji projektu, – prowadzenie monitoringu finansowego projektu oraz opracowywanie sprawozdań ze zrealizowanych działań, – realizacja zadań administracyjnych projektu Wymagania : – wykształcenie wyższe lub studentka/student minimum IV roku studiów, – doświadczenie w przygotowywaniu i realizacji projektów społecznych i/lub edukacyjnych – doświadczenie w rozliczaniu grantów – podstawowa znajomość przepisów dotyczących zasad księgowości i sprawozdawczości finansowej, w tym tworzenia budżetów i sprawozdań, – znajomość programów obsługi poczty elektronicznej, edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego, – dobra znajomość języka angielskiego – zainteresowanie tematyką edukacji praw człowieka w tym edukacji rozwojowej – znajomość specyfiki pracy sektora organizacji pozarządowych Zatrudnionej osobie oferujemy: – zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu (1/2 etatu) w ramach umowy o pracę w organizacji o ugruntowanej pozycji na okres pół roku (istnieje możliwość przedłużenia) – pracę w młodym, dynamicznym zespole, zmotywowanym na osiąganie celów, – zdobycie doświadczenia w pracy w jednej z największych organizacji pozarządowych na świecie, Zatrudnienie jest oferowane od 1 kwietnia 2010 roku. Stowarzyszenie Amnesty International stosuje zasady Equal Opportunity Employer (EOE). Stowarzyszenie przy wyborze i awansie pracowników nie stosuje kryteriów dotyczących wieku, rasy, koloru skóry, płci (w tym ciąży i wychowania dziecka), pochodzenia etnicznego i narodowego, orientacji seksualnej i stanu zdrowia; uwzględniane są jedynie wiedza, doświadczenie i umiejętności. Zasady te dotyczą także nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie cv oraz listu motywacyjnego na adres rekrutacja@amnesty.org.pl do 14 lutego 2010 roku. W przesłanych dokumentach prosimy o umieszczenie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o ochronie danych osobowych Dz.U Nr 133 poz. 883).

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
2831