Poszukujemy dyrektora/dyrektorki/osoby dyrektorskiej biura Stowarzyszenia Amnesty International – Amnesty International

Poszukujemy dyrektora/dyrektorki/osoby dyrektorskiej biura Stowarzyszenia Amnesty International

Poszukujemy osoby na stanowisko dyrektora/dyrektorki/osoby dyrektorskiej biura Stowarzyszenia Amnesty International.

O nas

Jesteśmy polską sekcją globalnej organizacji, jednej z największych, jakie zajmują się prawami człowieka. Mamy w Polsce prawie 10 000 członkiń i członków. Kierowanie taką organizacją potrafi być prawdziwym wyzwaniem. Poszukujemy osoby, która mu sprosta.

Co w naszej organizacji robi dyrektor/dyrektorka/osoba dyrektorska

Zajmuje się działalnością operacyjną stowarzyszenia. Codziennie nadaje kierunek jego działaniu i podejmuje kluczowe decyzje o projektach i kampaniach, relacjach z partnerami społecznymi, a także decyzje finansowe i związane z kwestiami pracowniczymi. Stoi na czele biura, w którym zatrudniamy ponad 20 osób. Do jego/jej zadań należy przewodzenie zespołowi zarządzającemu i koordynowanie jego działań. Ponadto ściśle współpracuje z zarządem stowarzyszenia w planowaniu strategicznym, na bieżąco informuje zarząd o sytuacji w stowarzyszeniu, wspiera go w ocenie ryzyka i współtworzy dokumenty strategiczne.

Dyrektor/dyrektorka/osoba dyrektorska jest twarzą stowarzyszenia – reprezentuje je wobec instytucji państwowych, partnerów społecznych oraz wobec międzynarodowych organów Amnesty International. Musi utrzymywać stały kontakt i relacje z Sekretariatem Międzynarodowym i sekcjami w innych krajach, wspólnie z nimi planując i wykonując pracę na rzecz obrony praw człowieka w Polsce i na świecie. Zarządza budżetem stowarzyszenia i ustala kierunki rozwoju projektów fundraisingowych. Odpowiada za politykę medialną stowarzyszenia, często bywa w radiu i telewizji i komentuje wydarzenia w kraju i na świecie przez pryzmat celów, zadań i wartości Amnesty International. Bywa, że spotykają go/ją z tego powodu nieprzyjemności.

Kogo poszukujemy

Jest to więc praca na wielu frontach, która łączy się z wieloma wyzwaniami i ogromną odpowiedzialnością. Dlatego szukamy:

  • osoby silnie zmotywowanej, która bardzo dobrze zna problematykę praw człowieka, w tym standardy międzynarodowe, i utożsamia się z nimi;
  • dobrego menedżera/ki który/a przez przynajmniej pięć lat pracowała na podobnym stanowisku w organizacji o złożonej strukturze, ma doświadczeniu w samodzielnym zarządzaniu zespołem i budżetem, umie myśleć strategicznie, jest odpowiedzialny/a i samodzielny/a, potrafi szybko podejmować decyzje, także pod wpływem presji i stresu.

Chcielibyśmy aby nasz/a nowy/a dyrektor/dyrektorka/osoba dyrektorska:

  • miał/a zdolności interpersonalne – był/a nastawiony/a na pracę w zespole, potrafił/a łatwo nawiązywać kontakty i budować dobre relacje na różnych poziomach: z osobami pracującymi w biurze, partnerami/partnerkami społecznymi, instytucjami ruchu międzynarodowego Amnesty International, mediami – w pracy z tymi ostatnimi konieczne są bardzo dobre kompetencje komunikacyjne;
  • był/a absolutnie niezależny/a politycznie;
  • biegle posługiwał/a się polskim i angielskim;
  • był/a gotowy/a do reakcji na niezapowiedziane sytuacje i na wyjazdy służbowe w kraju i za granicę.

Warunki pracy

Zatrudniamy na umowę o pracę na pełny etat; przez najbliższe miesiące częściowo zdalnie, a docelowo – w naszym biurze z ogrodem na warszawskim Żoliborzu.

Zachęcamy do kandydowania osoby, które chciałyby zdobyć doświadczenie w pełnej wyzwań, ale ogromnie satysfakcjonującej pracy w dużej, międzynarodowej organizacji i mieć realny wpływ na jej kształt i działania, pracować w dynamicznym i zróżnicowanym zespole. Wiemy jak bardzo złożona jest to praca i w związku z tym oferujemy pełne wsparcie, przede wszystkim solidny i przemyślany plan wdrożenia, który pozwoli płynnie wejść w rolę. Wszystkim pracownikom/com biura staramy się zapewnić przyjazne miejsce pracy, dobre warunki i miłą atmosferę.

Prosimy o przesłanie CV i szczerego listu motywacyjnego w języku angielskim i polskim na adres mailowy: recruitment@amnesty.org.pl do 5 września 2021 r. Prosimy dodać następującą klauzulę:
“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

Z wybranymi kandydatami/kandydatkami skontaktujemy się i zaprosimy ich/je do następnych etapów rekrutacji. Przewidujemy potem przynajmniej dwa etapy rozmów, a cały proces rekrutacji chcielibyśmy zakończyć jesienią.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
118063