Poszukujemy koordynatora_ki merytorycznej projektu edukacyjnego – Amnesty International

Poszukujemy koordynatora_ki merytorycznej projektu edukacyjnego

Stowarzyszenie Amnesty International poszukuje osoby, która dołączy do zespołu edukacji i aktywizmu w charakterze koordynatora_koordynatorki merytorycznej międzynarodowego projektu edukacyjnego.

Jego głównym celem jest przeciwdziałanie przemocy ze względu na płeć poprzez zwiększanie świadomości na temat tego zjawiska wśród młodzieży oraz kadry pedagogicznej.

Do zadań zatrudnionej osoby będzie należało między innymi:

 • Merytoryczna koordynacja projektu edukacyjnego skierowanego do nauczycieli_ek, uczniów_ennic szkół ponadpodstawowych.
 • Współpraca z zaangażowanymi ekspertami i ekspertkami w zakresie opracowywania materiałów edukacyjnych poświęconych prawom kobiet i dziewcząt, problematyce płci społeczno-kulturowej, przeciwdziałaniu przemocy ze względu na płeć (w tym cyberprzemocy) oraz sprawiedliwości płci (eng. gender justice).
 • Facylitacja warsztatów stacjonarnych i online skierowanych do nauczycieli i nauczycielek oraz młodzieży w ww. tematyce.
 • Wsparcie mentoringowe zespołów młodzieżowych realizujących działania na rzecz przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć.
 • Współpraca z partnerami zagranicznymi oraz pracownikami_czkami Stowarzyszenia i ekspertami_kami zewnętrznymi w ramach zadań przewidzianych w projekcie.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe,
 • minimum 3 lata doświadczenia pracy na podobnym stanowisku,
 • dobra znajomość tematyki praw człowieka, w tym wiedza w obszarze praw kobiet, przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć,
 • udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu warsztatów i szkoleń skierowanych do młodzieży i osób dorosłych,
 • znajomość polskich realiów oświatowych,
 • wysokie kompetencje komunikacyjne, łatwość w nawiązywaniu kontaktów z różnymi grupami docelowymi (aktywiści i aktywistki w różnym wieku, młodzież szkolna, nauczyciele/nauczycielki, wolontariusze i wolontariuszki),
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
 • dyspozycyjność i gotowość do częstych wyjazdów służbowych (warsztaty i szkolenia będą odbywać się w różnych miejscowościach w całej Polsce).

Dodatkowe atuty, które weźmiemy pod uwagę:

 • doświadczenie w koordynacji projektów finansowanych przez Komisję Europejską,
 • znajomość środowiska organizacji pozarządowych w Polsce, prawo jazdy kategorii B.

Zatrudnionej osobie oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu (40 godzin tygodniowo),
 • wynagrodzenie wysokości 3500 – 3800 netto w zależności od kompetencji i doświadczenia,
 • 3-miesięczny okres próbny, następnie umowa o pracę na czas określony do 31 grudnia 2023 z możliwością przedłużenia,
 • możliwość uczestnictwa w międzynarodowych spotkaniach,
 • pracę w jednej z największych organizacji pozarządowych na świecie, możliwość dofinansowania pakietu prywatnej opieki medycznej,
 • pracę w trybie hybrydowym w zmotywowanym, entuzjastycznym i dynamicznym zespole.

Stowarzyszenie Amnesty International respektuje procedury Equal Opportunity Employer (EOE). Przy wyborze i awansie nie stosuje się kryteriów dotyczących wieku, rasy, koloru skóry, płci (w tym ciąży i wychowania dziecka), pochodzenia etnicznego i narodowego, orientacji seksualnej i stanu zdrowia; uwzględniane są jedynie wiedza, doświadczenie i umiejętności. Zasady te dotyczą także nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkoleń w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Informujemy, że Biuro Stowarzyszenia Amnesty International nie jest przystosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego (w języku polskim) do 10 lutego 2022 roku za pomocą formularza zgłoszeniowego. W CV prosimy o zamieszczenie wykazu realizowanych szkoleń i projektów edukacyjnych. Zastrzegamy, że odpowiemy tylko na wybrane zgłoszenia.

  FORMULARZ APLIKACYJNY

  Poniżej dodaj swoje CV:


  Jeśli jest wymagany - dodaj swój list motywacyjny:


  Jeśli jest wymagany - dodaj inny dokument:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Amnesty International w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Dane będziemy przetwarzać do 30 dni na podstawie obowiązujących przepisów prawa (m.in. Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016). Pamiętaj, że masz prawo dostępu do swoich danych. Możesz zwrócić się do nas z prośbą o ich sprostowanie, usunięcie lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz też wycofać swoją zgodę, a także złożyć skargę do organu nadzorczego. W sprawie danych osobowych kontaktuj się z nami pod adresem: dane@amnesty.org.pl.

  Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
  Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
  Pomagaj wpływać na zmianę prawa
  Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

  Działaj teraz!

  Apel w obronie polskiej szkoły

  128661