Poszukujemy Koordynatora / Koordynatorki ds. Aktywizmu – Amnesty International

Poszukujemy Koordynatora / Koordynatorki ds. Aktywizmu

Stowarzyszenie Amnesty International poszukuje osoby na stanowisko Koordynatora / Koordynatorki ds. Aktywizmu. Na zgłoszenia czekamy do 21 maja.

Najważniejsze obowiązki:

·         Strategiczne planowanie rozwoju potencjału aktywistów i aktywistek grup lokalnych AI, by mogli skutecznie działać na rzecz praw człowieka w środowisku lokalnym.  

·         Doradztwo merytoryczne dla grup lokalnych w obszarze budowania umiejętności liderskich, zarządzania grupą, długofalowego planowania działań oraz organizacji akcji.

·         Koordynacja i nadzór nad działaniami prowadzonymi przez grupy lokalne Amnesty International w Polsce.

·         Prowadzenie szkoleń i dostarczanie informacji grupom lokalnym na temat działalności organizacji.

·         Inicjowanie i prowadzenie ogólnopolskich projektów aktywistycznych (m.in. Maraton Pisania Listów, Akcja Letnia)

·         Organizacja procesu pozyskiwania środków i prowadzenie rozliczeń dla grup lokalnych.

Wymagania:

·         minimum 2 lata doświadczenia w pracy w organizacji pozarządowej na podobnym stanowisku

·         dobra znajomość tematyki praw człowieka

·         umiejętności trenerskie i doświadczenie w pracy z grupami

·         wysokie kompetencje komunikacyjne, łatwość w nawiązywaniu kontaktów z różnymi grupami docelowymi

·         kreatywność, umiejętność motywowania i inspirowania innych do podejmowania ciekawych działań i akcji

·         dobra znajomość narzędzi internetowych i społecznościowych umożliwiających skuteczne działanie online (webaktywizm)

·         znajomość środowiska organizacji pozarządowych w Polsce

·         wykształcenie wyższe

·         doświadczenie w zakresie zarządzania projektami

·         bardzo dobra znajomość języka angielskiego

·         gotowość do pracy w terenie, również w weekendy (w zamian za dni wolne odebrane w tygodniu roboczym)

Oferujemy:

·         pracę w jednej z największych organizacji pozarządowych na świecie

·         zatrudnienie w ramach umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu (miejsce pracy: Warszawa)

·         3-miesięczny okres próbny, następnie umowa na 12 miesięcy, następnie umowa na czas nieokreślony

·         wynagrodzenie w przedziale 3200 – 3500 zł netto w zależności od kompetencji i doświadczenia

·         pracę w zmotywowanym, entuzjastycznym i dynamicznym zespole ludzi, którzy niesprawiedliwość na świecie traktują osobiście

Stowarzyszenie Amnesty International respektuje procedury Equal Opportunity Employer (EOE). Przy wyborze i awansie nie stosuje się kryteriów dotyczących wieku, rasy, koloru skóry, płci (w tym ciąży i wychowania dziecka), pochodzenia etnicznego i narodowego, orientacji seksualnej i stanu zdrowia; uwzględniane są jedynie wiedza, doświadczenie i umiejętności. Zasady te dotyczą także nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkoleń w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Biuro Stowarzyszenia Amnesty International nie jest przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie życiorysu oraz listu motywacyjnego (w języku polskim) za pomocą poniższego formularza do 21 maja 2019 roku. Zastrzegamy, że odpowiemy tylko na wybrane zgłoszenia.

  FORMULARZ APLIKACYJNY

  Poniżej dodaj swoje CV:


  Jeśli jest wymagany - dodaj swój list motywacyjny:


  Jeśli jest wymagany - dodaj inny dokument:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Amnesty International w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Dane będziemy przetwarzać do 30 dni na podstawie obowiązujących przepisów prawa (m.in. Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016). Pamiętaj, że masz prawo dostępu do swoich danych. Możesz zwrócić się do nas z prośbą o ich sprostowanie, usunięcie lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz też wycofać swoją zgodę, a także złożyć skargę do organu nadzorczego. W sprawie danych osobowych kontaktuj się z nami pod adresem: dane@amnesty.org.pl.

  Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
  Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
  Pomagaj wpływać na zmianę prawa
  Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

  Pomóż teraz!

  Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
  25157