Poszukujemy koordynatora/koordynatorki projektów edukacyjnych – Amnesty International

Poszukujemy koordynatora/koordynatorki projektów edukacyjnych

Stowarzyszenie Amnesty International poszukuje osoby, która dołączy do działu edukacji i aktywizmu w charakterze koordynatora/koordynatorki projektów edukacyjnych.

Do zadań zatrudnionej osoby będzie należało między innymi:

 • Merytoryczna, administracyjna i finansowa koordynacja projektu edukacyjnego skierowanego do nauczycieli/ek, uczniów/uczennic szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz trenerów/ek edukacji pozaformalnej – m.in. nadzór nad realizacją działań zgodnie z założeniami i harmonogramem projektu, wydatkowanie środków zgodnie z wymogami grantodawcy, sporządzanie reportów merytorycznych i finansowych, prowadzenie dokumentacji projektu.
 • Współpraca z zaangażowanymi ekspertami i ekspertkami w zakresie opracowywania programów szkoleń i facylitacji warsztatów skierowanych do nauczycieli/nauczycielek, edukatorów/edukatorek oraz aktywistów/aktywistek współpracujących ze Stowarzyszeniem (zakres tematyczny: edukacja globalna, edukacja antydyskryminacyjna, prawa uchodźców i migrantów).
 • Opracowanie materiałów edukacyjnych skierowanych do osób pracujących z młodzieżą w ramach edukacji formalnej i pozaformalnej.
 • Współpraca z pracownikami/czkami Stowarzyszenia i ekspertami/kami zewnętrznymi w ramach zadań przewidzianych w projekcie.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe,
 • minimum 2 lata doświadczenia pracy na podobnym stanowisku,
 • dobra znajomość tematyki praw człowieka, w tym wiedza w obszarze edukacji praw człowieka i edukacji globalnej,
 • udokumentowane doświadczenie w przygotowywaniu i realizacji projektów społecznych i/lub edukacyjnych, w tym kierowanych do środowiska szkolnego,
 • doświadczenie w koordynacji i rozliczaniu projektów finansowanych przez Komisję Europejską,
 • mile widziane przygotowanie i doświadczenie trenerskie,
 • wysokie kompetencje komunikacyjne, łatwość w nawiązywaniu kontaktów z różnymi grupami docelowymi (aktywiści i aktywistki w różnym wieku, młodzież szkolna, nauczyciele/nauczycielki, wolontariusze i wolontariuszki),
 • znajomość środowiska organizacji pozarządowych w Polsce,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

Zatrudnionej osobie oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę w wymiarze ½ etatu (20 godzin tygodniowo),
 • wynagrodzenie wysokości 1600 PLN netto,
 • 3-miesięczny okres próbny, następnie umowa o pracę na czas określony do 30 września 2020 r.
 • możliwość uczestnictwa w międzynarodowych spotkaniach,
 • pracę w jednej z największych organizacji pozarządowych na świecie,
 • pracę w zmotywowanym, entuzjastycznym i dynamicznym zespole.

Stowarzyszenie Amnesty International respektuje procedury Equal Opportunity Employer (EOE). Przy wyborze i awansie nie stosuje się kryteriów dotyczących wieku, rasy, koloru skóry, płci (w tym ciąży i wychowania dziecka), pochodzenia etnicznego i narodowego, orientacji seksualnej i stanu zdrowia; uwzględniane są jedynie wiedza, doświadczenie i umiejętności. Zasady te dotyczą także nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkoleń w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
Informujemy, że Biuro Stowarzyszenia Amnesty International nie jest przystosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego (w języku polskim) do 12 lutego 2019 roku. W CV prosimy o zamieszczenie wykazu realizowanych szkoleń i projektów edukacyjnych. Zastrzegamy, że odpowiemy tylko na wybrane zgłoszenia.

  FORMULARZ APLIKACYJNY

  Poniżej dodaj swoje CV:


  Jeśli jest wymagany - dodaj swój list motywacyjny:


  Jeśli jest wymagany - dodaj inny dokument:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Amnesty International w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Dane będziemy przetwarzać do 30 dni na podstawie obowiązujących przepisów prawa (m.in. Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016). Pamiętaj, że masz prawo dostępu do swoich danych. Możesz zwrócić się do nas z prośbą o ich sprostowanie, usunięcie lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz też wycofać swoją zgodę, a także złożyć skargę do organu nadzorczego. W sprawie danych osobowych kontaktuj się z nami pod adresem: dane@amnesty.org.pl.

  Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
  Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
  Pomagaj wpływać na zmianę prawa
  Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

  Działaj teraz!

  Apel w obronie polskiej szkoły

  22554