Poszukujemy osoby do obsługi administracyjnej i rozliczania finansowego projektów – Amnesty International

Poszukujemy osoby do obsługi administracyjnej i rozliczania finansowego projektów

Miejsce pracy: Warszawa (w pierwszym kwartale głównie praca zdalna, z regularnymi wizytami w biurze w celu opisania dokumentów).

GŁÓWNE ZADANIA:

 • bieżący monitoring wydatkowania budżetów projektów,
 • ocena kwalifikowalności wydatków zgodnie z przepisami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz umowami o dofinansowanie,
 • opisywanie dokumentacji finansowo-kadrowej zgodnie z wytycznymi grantodawcy,
 • opracowywanie finansowej części wewnętrznych i zewnętrznych sprawozdań związanych z realizacją i rozliczaniem projektów,
 • przygotowanie i archiwizacja dokumentacji projektowej (finansowej i administracyjnej) zgodnie z wymogami grantodawców.

WYMAGANE KWALIFIKACJE I DOŚWIADCZENIE:

 • wykształcenie wyższe,
 • minimum dwuletnie i udokumentowane doświadczenie w rozliczaniu projektów (doświadczenie w rozliczaniu projektów dofinansowanych m.in.: ze środków UE i/lub funduszy EOG będzie atutem),
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • doskonałe zdolności organizacyjne,
 • samodzielność i skrupulatność w realizacji zadań i dbałość o szczegóły,
 • bardzo dobra znajomość obsługi programów pakietu Microsoft Office.

OFERUJEMY:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w wymiarze pół etatu,
 • wynagrodzenie w przedziale 1600 – 1800 zł netto w zależności od doświadczenia,
 • pracę w otwartym i przyjaznym zespole,
 • perspektywy rozwoju zawodowego,
 • współrealizację dużych i ważnych społecznie projektów w jednej z największych organizacji broniących praw człowieka na świecie.

Osoby zainteresowane współpracą prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego za pomocą poniższego formularza. Na zgłoszenia czekamy do 11.01.2020 r. Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami/kandydatkami.

  FORMULARZ APLIKACYJNY

  Poniżej dodaj swoje CV:


  Jeśli jest wymagany - dodaj swój list motywacyjny:


  Jeśli jest wymagany - dodaj inny dokument:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Amnesty International w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Dane będziemy przetwarzać do 30 dni na podstawie obowiązujących przepisów prawa (m.in. Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016). Pamiętaj, że masz prawo dostępu do swoich danych. Możesz zwrócić się do nas z prośbą o ich sprostowanie, usunięcie lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz też wycofać swoją zgodę, a także złożyć skargę do organu nadzorczego. W sprawie danych osobowych kontaktuj się z nami pod adresem: dane@amnesty.org.pl.

  Informacje na temat oferowanego stanowiska pracy są udzielane wyłącznie za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: rekrutacja@amnesty.org.pl.


  Stowarzyszenie Amnesty International respektuje procedury Equal Opportunity Employer (EOE). Przy wyborze i awansie nie stosuje się kryteriów dotyczących wieku, rasy, koloru skóry, płci (w tym ciąży i wychowania dziecka), pochodzenia etnicznego i narodowego, orientacji seksualnej i stanu zdrowia; uwzględniane są jedynie wiedza, doświadczenie i umiejętności. Zasady te do-tyczą także nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkoleń w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

  Biuro Stowarzyszenia Amnesty International nie jest przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.
  Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
  Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
  Pomagaj wpływać na zmianę prawa
  Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

  Pomóż teraz!

  Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
  92005