Poszukujemy osoby na stanowisko badacza/badaczki/osoby badawczej – Amnesty International

Poszukujemy osoby na stanowisko badacza/badaczki/osoby badawczej

Poszukujemy osoby na stanowisko badacza/badaczki/osoby badawczej

Do zadań zatrudnionej osoby będzie należało między innymi:

 • badanie jakościowe sytuacji praw osób LGBTI w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem wolności od dyskryminacji,  
 • planowanie i opracowanie badania w tym zakresie tematycznym,  
 • przygotowanie materiałów informacyjnych i merytorycznych, 
 • koordynowanie, monitorowanie i ewaluacja działań w ramach projektu badawczego. 
 • koordynowanie, monitorowanie i ewaluacja działań w ramach projektu badawczego. 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe prawnicze lub z nauk społecznych,
 • minimum 3 lat doświadczenia zawodowego, 
 • bardzo dobra znajomość problematyki praw człowieka ze szczególnym uwzględnieniem praw osób LGBTI, 
 • znajomość organizacji pozarządowych i międzyrządowych zajmujących się prawami człowieka, 
 • silna motywacja do pracy, odpowiedzialność i samodzielność, 
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego, 
 • terminowość, 
 • wysokie kompetencje komunikacyjne w mowie i piśmie.

Mile widziane:

 • doświadczenie w prowadzeniu badań i pisaniu raportów z zakresu praw człowieka, , wystąpieniach publicznych, kontaktach z władzami, itp.

Zatrudnionej osobie oferujemy:

 • zdobycie doświadczenia w pracy w jednej z największych organizacji broniących praw człowieka na świecie, 
 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę w pełnym wymiarze etatu na okres 8 miesięcy, 
 • miejsce pracy: Warszawa, 
 • wynagrodzenie w przedziale 3200 – 3500 zł netto (przy pełnym wymiarze godzin), w zależności od kompetencji i doświadczenia. 

Planowany początek zatrudnienia – sierpień 2021 r. Przez najbliższe miesiące praca będzie świadczona zdalnie. 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego do 30 czerwca 2021 r. za pomocą dostępnego poniżej formularza. Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami/kandydatkami. 

Stowarzyszenie Amnesty International respektuje procedury Equal Opportunity Employer (EOE). Przy wyborze i awansie nie stosuje się kryteriów dotyczących wieku, rasy, koloru skóry, płci (w tym ciąży i wychowania dziecka), pochodzenia etnicznego i narodowego, orientacji seksualnej i stanu zdrowia; uwzględniane są jedynie wiedza, doświadczenie i umiejętności.

Informacje na temat oferowanego stanowiska pracy są udzielane wyłącznie za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: rekrutacja@amnesty.org.pl.

  FORMULARZ APLIKACYJNY

  Poniżej dodaj swoje CV:


  Jeśli jest wymagany - dodaj swój list motywacyjny:


  Jeśli jest wymagany - dodaj inny dokument:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Amnesty International w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Dane będziemy przetwarzać do 30 dni na podstawie obowiązujących przepisów prawa (m.in. Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016). Pamiętaj, że masz prawo dostępu do swoich danych. Możesz zwrócić się do nas z prośbą o ich sprostowanie, usunięcie lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz też wycofać swoją zgodę, a także złożyć skargę do organu nadzorczego. W sprawie danych osobowych kontaktuj się z nami pod adresem: dane@amnesty.org.pl.

  Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
  Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
  Pomagaj wpływać na zmianę prawa
  Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

  Pomóż teraz!

  Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
  114385