Poszukujemy osoby na stanowisko badacza/badaczki/osoby badawczej – Amnesty International

Poszukujemy osoby na stanowisko badacza/badaczki/osoby badawczej

Stowarzyszenie Amnesty International poszukuje osoby na stanowisko badacza/badaczki/osoby badawczej.

Do zadań zatrudnionej osoby będzie należało między innymi:

 • monitorowanie i dokumentowanie sytuacji praw uchodźców i migrantów w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji uchodźców z Ukrainy,
 • przygotowywanie materiałów merytorycznych na potrzeby działań rzeczniczych, komunikacyjnych i kampanijnych i udział w tych działaniach
 • reprezentowanie organizacji w mediach, u, współpraca z organizacjami pracującymi w tej dziedzinie,
 • koordynowanie, monitorowanie i ewaluacja działań w ramach projektu badawczego.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe prawnicze lub z zakresu nauk społecznych,
  minimum 3 lat doświadczenia zawodowego, w tym doświadczenie w prowadzeniu badań i pisaniu raportów z zakresu praw człowieka,
 • bardzo dobra znajomość problematyki praw człowieka ze szczególnym uwzględnieniem praw uchodźców i migrantów, 
 • znajomość organizacji pozarządowych i międzyrządowych zajmujących się prawami człowieka, 
 • silna motywacja do pracy, odpowiedzialność i samodzielność, 
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego, 
 • terminowość, 
 • wysokie kompetencje komunikacyjne w mowie i piśmie.

Zatrudnionej osobie oferujemy:

 • zdobycie doświadczenia w pracy w jednej z największych organizacji broniących praw człowieka na świecie, 
 • pracę na podstawie umowy o pracę w zakresie pełnego etatu (po 3 miesięcznym okresie próbnym),
 • miejsce pracy: Warszawa, 
 • wynagrodzenie w przedziale 5000-5600 brutto, w zależności od kompetencji i doświadczenia,
 • benefity pozapłacowe,
 • pracę w entuzjastycznym i dynamicznym zespole nastawionym na realizację celów.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego do 12 kwietnia 2022 r. za pomocą dostępnego poniżej formularza. Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami_kandydatkami. 

Stowarzyszenie Amnesty International respektuje procedury Equal Opportunity Employer (EOE). Przy wyborze i awansie nie stosuje się kryteriów dotyczących wieku, rasy, koloru skóry, płci (w tym ciąży i wychowania dziecka), pochodzenia etnicznego i narodowego, orientacji seksualnej i stanu zdrowia; uwzględniane są jedynie wiedza, doświadczenie i umiejętności.

Informacje na temat oferowanego stanowiska pracy są udzielane wyłącznie za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: rekrutacja@amnesty.org.pl.

Biuro Stowarzyszenia Amnesty International nie jest przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

  FORMULARZ APLIKACYJNY

  Poniżej dodaj swoje CV:


  Jeśli jest wymagany - dodaj swój list motywacyjny:


  Jeśli jest wymagany - dodaj inny dokument:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Amnesty International w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Dane będziemy przetwarzać do 30 dni na podstawie obowiązujących przepisów prawa (m.in. Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016). Pamiętaj, że masz prawo dostępu do swoich danych. Możesz zwrócić się do nas z prośbą o ich sprostowanie, usunięcie lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz też wycofać swoją zgodę, a także złożyć skargę do organu nadzorczego. W sprawie danych osobowych kontaktuj się z nami pod adresem: dane@amnesty.org.pl.

  Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
  Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
  Pomagaj wpływać na zmianę prawa
  Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

  Pomóż teraz!

  Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
  155177