Poszukujemy osoby na stanowisko specjalisty/specjalistki ds. monitoringu praw człowieka w Polsce – Amnesty International

Poszukujemy osoby na stanowisko specjalisty/specjalistki ds. monitoringu praw człowieka w Polsce

Do zadań zatrudnionej osoby będzie należało między innymi:

 • monitorowanie sytuacji praw człowieka w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem wolności zgromadzeń, wolności słowa i praworządności,
 • przygotowanie materiałów informacyjnych i merytorycznych,
 • planowanie i opracowanie strategii kampanii w tym zakresie tematycznym,
 • koordynowanie, monitorowanie i ewaluacja działań w ramach w/w kampanii.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe prawnicze,
 • minimum 3 lat doświadczenia zawodowego,
 • bardzo dobra znajomość problematyki praw człowieka ze szczególnym uwzględnieniem wolności zgromadzeń i wolności słowa oraz praworządności,
 • znajomość organizacji pozarządowych i międzyrządowych zajmujących się prawami człowieka,
 • silna motywacja do pracy, odpowiedzialność i samodzielność,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
 • terminowość,
 • wysokie kompetencje komunikacyjne w mowie i piśmie.

Mile widziane:

 • doświadczenie w prowadzeniu kampanii na rzecz praw człowieka, rzecznictwie, wystąpieniach publicznych, kontaktach z władzami, tworzeniu koalicji itp.

Zatrudnionej osobie oferujemy:

 • zdobycie doświadczenia w pracy w jednej z największych organizacji broniących praw człowieka na świecie,
 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę w pełnym wymiarze etatu,
 • miejsce pracy: Warszawa,
 • wynagrodzenie w przedziale 3200 – 3500 zł netto (przy pełnym wymiarze godzin), w zależności od kompetencji i doświadczenia.

Planowany początek zatrudnienia – styczeń 2021 r. Przez najbliższe miesiące praca będzie świadczona zdalnie.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego do 15 grudnia 2020 r. za pomocą dostępnego poniżej formularza. Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami/kandydatkami.

  FORMULARZ APLIKACYJNY

  Poniżej dodaj swoje CV:


  Jeśli jest wymagany - dodaj swój list motywacyjny:


  Jeśli jest wymagany - dodaj inny dokument:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Amnesty International w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Dane będziemy przetwarzać do 30 dni na podstawie obowiązujących przepisów prawa (m.in. Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016). Pamiętaj, że masz prawo dostępu do swoich danych. Możesz zwrócić się do nas z prośbą o ich sprostowanie, usunięcie lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz też wycofać swoją zgodę, a także złożyć skargę do organu nadzorczego. W sprawie danych osobowych kontaktuj się z nami pod adresem: dane@amnesty.org.pl.

  Informacje na temat oferowanego stanowiska pracy są udzielane wyłącznie za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: rekrutacja@amnesty.org.pl.


  Stowarzyszenie Amnesty International respektuje procedury Equal Opportunity Employer (EOE). Przy wyborze i awansie nie stosuje się kryteriów dotyczących wieku, rasy, koloru skóry, płci (w tym ciąży i wychowania dziecka), pochodzenia etnicznego i narodowego, orientacji seksualnej i stanu zdrowia; uwzględniane są jedynie wiedza, doświadczenie i umiejętności. Zasady te do-tyczą także nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkoleń w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

  Biuro Stowarzyszenia Amnesty International nie jest przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.
  Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
  Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
  Pomagaj wpływać na zmianę prawa
  Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

  Pomóż teraz!

  Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
  92023