Poszukujemy Starszego koordynatora_starszej koordynatorki ds. relacji z instytucjami publicznymi – Amnesty International

Poszukujemy Starszego koordynatora_starszej koordynatorki ds. relacji z instytucjami publicznymi

Stowarzyszenie Amnesty International poszukuje osoby na stanowisko Starszego koordynatora_starszej koordynatorki ds. relacji z instytucjami publicznymi (rzecznictwa).

Do zadań zatrudnionej osoby będzie należało między innymi:

 • wypracowanie wizji i długofalowej strategii działań rzeczniczych Stowarzyszenia;
 • uporządkowanie i wdrożenie standardów działań rzeczniczych;
 • koordynowanie działań rzeczniczych prowadzonych przez Stowarzyszenie;
 • nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z władzami i organizacjami partnerskimi;
 • współpraca z Sekretariatem Międzynarodowym Amnesty International i sekcjami krajowymi w zakresie powierzonych zadań;
 • monitoring spraw sądowych w wybranych obszarach pod kątem litygacji strategicznej, prowadzony we współpracy z pracownikami odpowiedzialnymi za dany obszar;
 • nadzór na przygotowaniem materiałów rzeczniczych pod kątem ich treści, formy i spójności;
 • okresowa ewaluacja podejmowanych działań.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe;
 • minimum 3 lata doświadczenia zawodowego, w tym w zakresie prowadzenia działań rzeczniczych;
 • znajomość standardów prowadzenia rzecznictwa;
 • umiejętność tworzenia wizji i długofalowej strategii rzecznictwa;
 • znajomość problematyki praw człowieka ;
 • znajomość prawa krajowego i międzynarodowego, w tym krajowych i międzynarodowych mechanizmów ochrony praw człowieka;
 • zdolności organizacyjne i umiejętność koordynowania projektu angażującego wiele osób i działań;
 • odpowiedzialność, terminowość i samodzielność;
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
 • wysokie kompetencje komunikacyjne w mowie i piśmie;
 • łatwość nawiązywania i utrzymywania kontaktów zawodowych;
 • umiejętność pracy zespołowej.

Mile widziane:

 • doświadczenie w zakresie litygacji strategicznej;
 • znajomość organizacji pozarządowych i międzyrządowych zajmujących się prawami człowieka .

Zatrudnionej osobie oferujemy:

 • zdobycie doświadczenia w pracy w jednej z największych organizacji broniących praw człowieka na świecie;
 • pracę na podstawie umowy o pracę na czas określony 1 roku w zakresie pełnego etatu (po 3 miesięcznym okresie próbnym) zaczynając od 1 stycznia 2023r., z możliwością przedłużenia umowy na czas nieokreślony;
 • miejsce pracy: Warszawa, częściowo zdalnie;
 • wynagrodzenie w przedziale 5800-6500 brutto, w zależności od kompetencji i doświadczenia;
 • benefity pozapłacowe;
 • pracę w dynamicznym zespole nastawionym na realizację celów.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego do 2 grudnia 2022 r. włącznie za pomocą dostępnego poniżej formularza. Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami_kandydatkami. 

Stowarzyszenie Amnesty International respektuje procedury Equal Opportunity Employer (EOE). Przy wyborze i awansie nie stosuje się kryteriów dotyczących wieku, rasy, koloru skóry, płci (w tym ciąży i wychowania dziecka), pochodzenia etnicznego i narodowego, orientacji seksualnej i stanu zdrowia; uwzględniane są jedynie wiedza, doświadczenie i umiejętności.

Informacje na temat oferowanego stanowiska pracy są udzielane wyłącznie za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: rekrutacja@amnesty.org.pl.

Biuro Stowarzyszenia Amnesty International nie jest przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

  FORMULARZ APLIKACYJNY

  Poniżej dodaj swoje CV:


  Jeśli jest wymagany - dodaj swój list motywacyjny:


  Jeśli jest wymagany - dodaj inny dokument:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Amnesty International w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Dane będziemy przetwarzać do 30 dni na podstawie obowiązujących przepisów prawa (m.in. Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016). Pamiętaj, że masz prawo dostępu do swoich danych. Możesz zwrócić się do nas z prośbą o ich sprostowanie, usunięcie lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz też wycofać swoją zgodę, a także złożyć skargę do organu nadzorczego. W sprawie danych osobowych kontaktuj się z nami pod adresem: dane@amnesty.org.pl.

  Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
  Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
  Pomagaj wpływać na zmianę prawa
  Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

  Pomóż teraz!

  Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
  173645