Poszukujemy specjalisty/ki ds. finansowych – Amnesty International

Poszukujemy specjalisty/ki ds. finansowych

Stowarzyszenie Amnesty International poszukuje osoby na stanowisko: Specjalista/ka ds. finansowych. Miejsce pracy - Warszawa.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

 • kontrola formalno-rachunkowa oraz dekretacja dokumentów finansowych zgodnie z planem kont Stowarzyszenia;
 • terminowe przygotowywanie przelewów dotyczących dokumentów zakupów oraz list płac;
 • bieżąca współpraca z zewnętrznym biurem rachunkowym;
 • analiza prawidłowości sald kont rozrachunkowych oraz kont bankowych;
 • ocena działań finansowych pod kątem możliwości redukcji kosztów;
 • monitoring, raportowanie i sporządzanie analiz księgowo-finansowych dotyczących budżetów projektów (wewnętrznych i zewnętrznych) realizowanych w Stowarzyszeniu;
 • przygotowanie sprawozdań finansowych z projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych (m.in. z Komisji Europejskiej);
 • przygotowywanie raportów finansowych do Międzynarodowego Sekretariatu Amnesty International;
 • współpraca z firmą zewnętrzną w celu zapewnienia rocznego audytu finansowego;
 • archiwizowanie dokumentów księgowych w formie elektronicznej;
 • udział w przygotowywaniu planów finansowych.

Wymagania konieczne:

 • bieżąca znajomość zagadnień finansowo-księgowych oraz przepisów prawnych;
 • bardzo dobra znajomość ustawy o rachunkowości i ustawy o stowarzyszeniach;
 • wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: finanse, rachunkowość, ekonomia);
 • 3-letnie doświadczenie w obszarze finansów, księgowości, rozliczania projektów;
 • doświadczenie pracy w systemach finansowo-księgowych;
 • bardzo dobra znajomość obsługi poczty elektronicznej, edytora tekstu, programu excel;
 • sumienność, terminowość, umiejętność samodzielnej organizacji pracy;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (minimum poziom B2).

Wymagania pożądane:

 • doświadczenie w pracy w międzynarodowej organizacji;
 • znajomość sektora organizacji pozarządowych w Polsce;

Oferujemy:

 • pracę w prestiżowej międzynarodowej organizacji działającej na rzecz ochrony praw człowieka;
 • pracę na podstawie umowy o pracę w zakresie pełnego etatu (po 3 miesięcznym okresie próbnym);
 • wynagrodzenie w przedziale: 3 300 – 3 600 zł netto w zależności od doświadczenia;
 • benefity pozapłacowe;
 • pracę w entuzjastycznym i dynamicznym zespole nastawionym na realizację celów;
 • stanowisko dostępne od września 2019 r.

Stowarzyszenie Amnesty International respektuje procedury Equal Opportunity Employer (EOE). Przy wyborze i awansie nie stosuje się kryteriów dotyczących wieku, rasy, koloru skóry, płci (w tym ciąży i wychowania dziecka), pochodzenia etnicznego i narodowego, orientacji seksualnej i stanu zdrowia; uwzględniane są jedynie wiedza, doświadczenie i umiejętności. Zasady te dotyczą także nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkoleń w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Biuro Stowarzyszenia Amnesty International nie jest przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV (w języku polskim) i listu motywacyjnego na e-mail: rekrutacja@amnesty.org.pl do 13 września 2019 r. Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami/kandydatkami.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
30039