Przekaż
1%

podatku
WALCZYMY O ZMIANĘ PRAWA, ABY ZATRZYMAĆ PRZEMOC WOBEC KOBIET!

# Sprawcy przemocy muszą być izolowani
# Osoby pokrzywdzone powinny otrzymać pomoc
# Konwencja musi zostać wdrożona

Dowiedz się więcej

Poszukujemy Specjalisty/Specjalistki ds. realizacji projektów edukacyjnych

Stowarzyszenie Amnesty International poszukuje osoby, która dołączy do zespołu edukacji praw człowieka w charakterze Specjalisty/Specjalistki ds. realizacji projektów edukacyjnych.

Do zadań zatrudnionej osoby będzie należało między innymi:

 • Opracowanie programów szkoleń i prowadzenie warsztatów skierowanych do nauczycieli/nauczycielek, edukatorów/edukatorek oraz aktywistów/aktywistek współpracujących ze Stowarzyszeniem (zakres tematyczny: edukacja globalna, edukacja antydyskryminacyjna, prawa uchodźców i migrantów).
 • Opracowanie materiałów edukacyjnych skierowanych do osób pracujących z młodzieżą w ramach edukacji formalnej i pozaformalnej.
 • Wsparcie przy merytorycznej, administracyjnej i finansowej koordynacji projektu.
 • Prowadzenie dokumentacji projektu.
 • Współpraca z pracownikami/czkami Stowarzyszenia i ekspertami/kami zewnętrznymi w ramach zadań przewidzianych w projekcie.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe,
 • minimum 2 lata doświadczenia w pracy w organizacji NGO,
 • dobra znajomość tematyki praw człowieka, w tym wiedza w obszarze edukacji praw człowieka i edukacji globalnej,
 • udokumentowane doświadczenie trenerskie,
 • udokumentowane doświadczenie w przygotowywaniu i realizacji projektów społecznych i/lub edukacyjnych, w tym kierowanych do środowiska szkolnego,
 • wysokie kompetencje komunikacyjne, łatwość w nawiązywaniu kontaktów z różnymi grupami docelowymi (aktywiści w różnym wieku, młodzież szkolna, nauczyciele, wolontariusze),
 • znajomość środowiska organizacji pozarządowych w Polsce,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

Zatrudnionej osobie oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę w wymiarze ½ etatu (20 godzin tygodniowo),
 • wynagrodzenie wysokości 1500 PLN netto,
 • 3-miesięczny okres próbny, następnie umowa o pracę na czas określony do 30 września 2020 r.
 • możliwość uczestnictwa w międzynarodowych spotkaniach,
 • pracę w jednej z największych organizacji pozarządowych na świecie,
 • pracę w zmotywowanym, entuzjastycznym i dynamicznym zespole.

Stowarzyszenie Amnesty International respektuje procedury Equal Opportunity Employer (EOE). Przy wyborze i awansie nie stosuje się kryteriów dotyczących wieku, rasy, koloru skóry, płci (w tym ciąży i wychowania dziecka), pochodzenia etnicznego i narodowego, orientacji seksualnej i stanu zdrowia; uwzględniane są jedynie wiedza, doświadczenie i umiejętności. Zasady te dotyczą także nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkoleń w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Informujemy, że Biuro Stowarzyszenia Amnesty International nie jest przystosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego (w języku polskim) na adres rekrutacja(at)amnesty.org.pl do 12 października 2017 roku. W CV prosimy o zamieszczenie wykazu realizowanych szkoleń i projektów edukacyjnych. Tytuł emaila: „Specjalista/Specjalistka ds. realizacji projektów edukacyjnych”. Zastrzegamy, że odpowiemy tylko na wybrane zgłoszenia w dniu 16 października. W przesłanych dokumentach prosimy o umieszczenie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o ochronie danych osobowych Dz.U Nr 133 poz. 883).

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia