Poszukujemy Specjalisty/Specjalistki ds. realizacji projektów edukacyjnych – Amnesty International

Poszukujemy Specjalisty/Specjalistki ds. realizacji projektów edukacyjnych

Stowarzyszenie Amnesty International poszukuje osoby, która dołączy do zespołu edukacji praw człowieka w charakterze Specjalisty/Specjalistki ds. realizacji projektów edukacyjnych.

Do zadań zatrudnionej osoby będzie należało między innymi:

 • Opracowanie programów szkoleń i prowadzenie warsztatów skierowanych do nauczycieli/nauczycielek, edukatorów/edukatorek oraz aktywistów/aktywistek współpracujących ze Stowarzyszeniem (zakres tematyczny: edukacja globalna, edukacja antydyskryminacyjna, prawa uchodźców i migrantów).
 • Opracowanie materiałów edukacyjnych skierowanych do osób pracujących z młodzieżą w ramach edukacji formalnej i pozaformalnej.
 • Wsparcie przy merytorycznej, administracyjnej i finansowej koordynacji projektu.
 • Prowadzenie dokumentacji projektu.
 • Współpraca z pracownikami/czkami Stowarzyszenia i ekspertami/kami zewnętrznymi w ramach zadań przewidzianych w projekcie.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe,
 • minimum 2 lata doświadczenia w pracy w organizacji NGO,
 • dobra znajomość tematyki praw człowieka, w tym wiedza w obszarze edukacji praw człowieka i edukacji globalnej,
 • udokumentowane doświadczenie trenerskie,
 • udokumentowane doświadczenie w przygotowywaniu i realizacji projektów społecznych i/lub edukacyjnych, w tym kierowanych do środowiska szkolnego,
 • wysokie kompetencje komunikacyjne, łatwość w nawiązywaniu kontaktów z różnymi grupami docelowymi (aktywiści w różnym wieku, młodzież szkolna, nauczyciele, wolontariusze),
 • znajomość środowiska organizacji pozarządowych w Polsce,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

Zatrudnionej osobie oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę w wymiarze ½ etatu (20 godzin tygodniowo),
 • wynagrodzenie wysokości 1500 PLN netto,
 • 3-miesięczny okres próbny, następnie umowa o pracę na czas określony do 30 września 2020 r.
 • możliwość uczestnictwa w międzynarodowych spotkaniach,
 • pracę w jednej z największych organizacji pozarządowych na świecie,
 • pracę w zmotywowanym, entuzjastycznym i dynamicznym zespole.

Stowarzyszenie Amnesty International respektuje procedury Equal Opportunity Employer (EOE). Przy wyborze i awansie nie stosuje się kryteriów dotyczących wieku, rasy, koloru skóry, płci (w tym ciąży i wychowania dziecka), pochodzenia etnicznego i narodowego, orientacji seksualnej i stanu zdrowia; uwzględniane są jedynie wiedza, doświadczenie i umiejętności. Zasady te dotyczą także nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkoleń w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Informujemy, że Biuro Stowarzyszenia Amnesty International nie jest przystosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego (w języku polskim) na adres rekrutacja(at)amnesty.org.pl do 12 października 2017 roku. W CV prosimy o zamieszczenie wykazu realizowanych szkoleń i projektów edukacyjnych. Tytuł emaila: „Specjalista/Specjalistka ds. realizacji projektów edukacyjnych”. Zastrzegamy, że odpowiemy tylko na wybrane zgłoszenia w dniu 16 października. W przesłanych dokumentach prosimy o umieszczenie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o ochronie danych osobowych Dz.U Nr 133 poz. 883).

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Apel w obronie polskiej szkoły

14734