Poszukujemy tutora/tutorki do projektu edukacji globalnej START THE CHANGE! – Amnesty International

Poszukujemy tutora/tutorki do projektu edukacji globalnej START THE CHANGE!

Stowarzyszenie Amnesty International poszukuje osoby na stanowisko tutora/tutorki, która będzie udzielała wsparcia metodyczno-dydaktycznego nauczycielom i nauczycielkom oraz edukatorom i edukatorkom zaangażowanym w projekt edukacji globalnej i edukacji praw człowieka „START THE CHANGE! Działaj lokalnie, zmieniaj globalnie”.

O PROJEKCIE  

Projekt „START THE CHANGE! Działaj lokalnie, zmieniaj globalnie” ma na celu wyposażenie kadr szkolnych oraz młodzieży w wiedzę i umiejętności umożliwiające zrozumienie globalnych współzależności, migracji oraz własnej roli i odpowiedzialności za działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i praw człowieka. Więcej informacji znajduje się na stronie projektu>>>

DO ZADAŃ ZATRUDNIONEJ OSOBY BĘDZIE NALEŻAŁO: 

 • Opracowanie systemu wsparcia dla nauczycieli i nauczycielek realizujących innowacyjne programy edukacyjne na temat migracji, praw człowieka i zrównoważonego rozwoju we współpracy z zespołem edukacji praw człowieka w Amnesty International. Wsparcie może odbywać się i za pomocą różnorodnych narzędzi i metod: np. zdalnych konsultacji indywidualnych, wizyt studyjnych, webinariów superwizyjnych.  
 • Wsparcie merytoryczne i metodyczne nauczycieli i nauczycielek w ramach wypracowanego systemu.   
 • Monitorowanie aktywności na platformie internetowej dla nauczycieli i nauczycielek i udział w forum dyskusyjnym. 
 • Zdalne wsparcie zespołu edukacyjnego Amnesty International w prowadzeniu projektu – konsultacje na etapie planowania i realizacji. Może pojawić się potrzeba osobistych spotkań w biurze w Warszawie, ale nie częściej niż raz w miesiącu.  
 • Konsultacja materiałów edukacyjnych na temat migracji, zrównoważonego rozwoju, praw człowieka, w szczególności w zaadaptowaniu zajęć do programu szkolnego. 
 • Udział w szkoleniu w dniach 2-4 marca 2018 w ośrodku pod Warszawą (warunek konieczny). 

OD OSOBY APLIKUJĄCEJ OCZEKUJEMY: 

 • Doświadczenia pracy w szkole. 
 • Udokumentowanego doświadczania pracy edukacyjnej z młodzieżą w tematyce praw człowieka, zrównoważonego rozwoju lub przeciwdziałania dyskryminacji. 
 • Udokumentowanego doświadczenia w prowadzeniu projektów edukacyjnych ze społecznością szkolną i/lub lokalną. 
 • Doświadczenia we wspieraniu w rozwoju kompetencji osób pracujących edukacyjnie. 
 • Znajomości specyfiki pracy szkoły i pracy nauczycielskiej, w tym umiejętności całościowego spojrzenia na szkołę, rozumienia i godzenia potrzeb różnych grup w środowisku szkoły i społeczności lokalnej. 
 • Doskonałych umiejętności komunikacyjnych i umiejętności pracy zespołowej. 
 • Znajomości aktywnych metod edukacji. 
 • Swobody w pracy zdalnej z wykorzystaniem nowych technologii. 
 • Mile widziana wiedza o zagadnieniach związanych z migracją i sytuacją migrantów i migrantek. 

ZATRUDNIONEJ OSOBIE OFERUJEMY: 

 • Umowę zlecenie na okres luty – czerwiec 2018 z możliwością przedłużenia na rok szkolny 2018/2019. Przewidywany poziom zaangażowania około 12 h tygodniowo. 
 • Wynagrodzenie 3000-5000 zł netto za całość zlecenia w zależności ustalonego ostatecznie zakresu zadań.  

Zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie formularza rekrutacyjnego, który znajduje się tutaj>>> i przesłanie CV na adres: rekrutacja@amnesty.org.pl do 22.01.2018. W tytule wiadomości proszę wpisać: Tutor/tutorka w projekcie Start the change. Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami/kandydatkami. 

W CV prosimy o umieszczenie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o ochronie danych osobowych Dz.U Nr 133 poz. 883). 

Stowarzyszenie Amnesty International respektuje procedury Equal Opportunity Employer (EOE). Przy wyborze i awansie nie stosuje się kryteriów dotyczących wieku, rasy, koloru skóry, płci (w tym ciąży i wychowania dziecka), pochodzenia etnicznego i narodowego, orientacji seksualnej i stanu zdrowia; uwzględniane są jedynie wiedza, doświadczenie i umiejętności. Zasady te dotyczą także nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkoleń w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych. 

Projekt „START THE CHANGE! Działaj lokalnie, zmieniaj globalnie” jest finansowany przez Komisję Europejską.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Apel w obronie polskiej szkoły

Powiązane tematy

Powiązany temat

Pięć miejsc w sieci, gdzie możesz uczyć się o prawach człowieka

Powiązany temat

List otwarty organizacji pozarządowych do KE w sprawie Krajowej Rady Sądownictwa

15176