Przekaż
1%

podatku
WALCZYMY O ZMIANĘ PRAWA, ABY ZATRZYMAĆ PRZEMOC WOBEC KOBIET!

# Sprawcy przemocy muszą być izolowani
# Osoby pokrzywdzone powinny otrzymać pomoc
# Konwencja musi zostać wdrożona

Dowiedz się więcej

Poszukujemy tutora/tutorki do projektu edukacji globalnej START THE CHANGE!

Stowarzyszenie Amnesty International poszukuje osoby na stanowisko tutora/tutorki, która będzie udzielała wsparcia metodyczno-dydaktycznego nauczycielom i nauczycielkom oraz edukatorom i edukatorkom zaangażowanym w projekt edukacji globalnej i edukacji praw człowieka „START THE CHANGE! Działaj lokalnie, zmieniaj globalnie”.

O PROJEKCIE  

Projekt „START THE CHANGE! Działaj lokalnie, zmieniaj globalnie” ma na celu wyposażenie kadr szkolnych oraz młodzieży w wiedzę i umiejętności umożliwiające zrozumienie globalnych współzależności, migracji oraz własnej roli i odpowiedzialności za działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i praw człowieka. Więcej informacji znajduje się na stronie projektu>>>

DO ZADAŃ ZATRUDNIONEJ OSOBY BĘDZIE NALEŻAŁO: 

 • Opracowanie systemu wsparcia dla nauczycieli i nauczycielek realizujących innowacyjne programy edukacyjne na temat migracji, praw człowieka i zrównoważonego rozwoju we współpracy z zespołem edukacji praw człowieka w Amnesty International. Wsparcie może odbywać się i za pomocą różnorodnych narzędzi i metod: np. zdalnych konsultacji indywidualnych, wizyt studyjnych, webinariów superwizyjnych.  
 • Wsparcie merytoryczne i metodyczne nauczycieli i nauczycielek w ramach wypracowanego systemu.   
 • Monitorowanie aktywności na platformie internetowej dla nauczycieli i nauczycielek i udział w forum dyskusyjnym. 
 • Zdalne wsparcie zespołu edukacyjnego Amnesty International w prowadzeniu projektu – konsultacje na etapie planowania i realizacji. Może pojawić się potrzeba osobistych spotkań w biurze w Warszawie, ale nie częściej niż raz w miesiącu.  
 • Konsultacja materiałów edukacyjnych na temat migracji, zrównoważonego rozwoju, praw człowieka, w szczególności w zaadaptowaniu zajęć do programu szkolnego. 
 • Udział w szkoleniu w dniach 2-4 marca 2018 w ośrodku pod Warszawą (warunek konieczny). 

OD OSOBY APLIKUJĄCEJ OCZEKUJEMY: 

 • Doświadczenia pracy w szkole. 
 • Udokumentowanego doświadczania pracy edukacyjnej z młodzieżą w tematyce praw człowieka, zrównoważonego rozwoju lub przeciwdziałania dyskryminacji. 
 • Udokumentowanego doświadczenia w prowadzeniu projektów edukacyjnych ze społecznością szkolną i/lub lokalną. 
 • Doświadczenia we wspieraniu w rozwoju kompetencji osób pracujących edukacyjnie. 
 • Znajomości specyfiki pracy szkoły i pracy nauczycielskiej, w tym umiejętności całościowego spojrzenia na szkołę, rozumienia i godzenia potrzeb różnych grup w środowisku szkoły i społeczności lokalnej. 
 • Doskonałych umiejętności komunikacyjnych i umiejętności pracy zespołowej. 
 • Znajomości aktywnych metod edukacji. 
 • Swobody w pracy zdalnej z wykorzystaniem nowych technologii. 
 • Mile widziana wiedza o zagadnieniach związanych z migracją i sytuacją migrantów i migrantek. 

ZATRUDNIONEJ OSOBIE OFERUJEMY: 

 • Umowę zlecenie na okres luty – czerwiec 2018 z możliwością przedłużenia na rok szkolny 2018/2019. Przewidywany poziom zaangażowania około 12 h tygodniowo. 
 • Wynagrodzenie 3000-5000 zł netto za całość zlecenia w zależności ustalonego ostatecznie zakresu zadań.  

Zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie formularza rekrutacyjnego, który znajduje się tutaj>>> i przesłanie CV na adres: rekrutacja@amnesty.org.pl do 22.01.2018. W tytule wiadomości proszę wpisać: Tutor/tutorka w projekcie Start the change. Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami/kandydatkami. 

W CV prosimy o umieszczenie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o ochronie danych osobowych Dz.U Nr 133 poz. 883). 

Stowarzyszenie Amnesty International respektuje procedury Equal Opportunity Employer (EOE). Przy wyborze i awansie nie stosuje się kryteriów dotyczących wieku, rasy, koloru skóry, płci (w tym ciąży i wychowania dziecka), pochodzenia etnicznego i narodowego, orientacji seksualnej i stanu zdrowia; uwzględniane są jedynie wiedza, doświadczenie i umiejętności. Zasady te dotyczą także nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkoleń w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych. 

Projekt „START THE CHANGE! Działaj lokalnie, zmieniaj globalnie” jest finansowany przez Komisję Europejską.

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia

Powiązane tematy

Powiązany temat

W polskim rządzie nie ma zgody co do tego, jak działać w sprawie przemocy wobec kobiet

Powiązany temat

Reforma sądownictwa w Polsce – Polska nie uwzględniła żadnej z rekomendacji Komisji Europejskiej