Powstała Koalicja na rzecz prawa karnego – Amnesty International

Powstała Koalicja na rzecz prawa karnego

7 organizacji pozarządowych powołało dzisiaj do życia "Koalicję na rzecz prawa karnego", a w pierwszym stanowisku podkreśliły, że proces stanowienia prawa karnego w Polsce wymaga zmiany.

W 2018 r. mija dwadzieścia lat od wejścia w życie obecnie obowiązujących kodyfikacji karnych – Kodeksu karnego, Kodeksu postępowania karnego i Kodeksu karnego wykonawczego. Ta rocznica oraz potrzeba pogłębionej refleksji o wprowadzanych aktualnie i proponowanych zmianach legislacyjnych spowodowała, że organizacje pozarządowe i stowarzyszenia, które od lat monitorują proces stanowienia prawa i aktywnie działają w obszarze praw człowieka zainicjowały działalność „Koalicji na rzecz prawa karnego”. U podstaw tej inicjatywy legło przekonanie o zasadności stworzenia stałego forum, w ramach którego przedstawiciele różnych środowisk i profesji mogliby sine ira et studio prowadzić dyskusję na temat problemów szeroko rozumianego prawa represyjnego i polityki karnej, mającą na celu dobro społeczeństwa i pozbawioną w szczególności elementów politycznych.

Koalicja została powołana z inicjatywy Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, a w jej skład wchodzą również Amnesty International, Krakowski Instytut Prawa Karnego, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Stowarzyszenie Sędziów Iustitia, Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy, Stowarzyszenie Sędziów Themis.

Przeczytaj pełne stanowisko Koalicji na rzecz prawa karnego>>>

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Pokojowa demonstracja to nie przestępstwo!

Powiązane tematy

Powiązany temat

Zgłoszenia do nagrody medialnej Pióro Nadziei 2022 otwarte!

16758