Powstrzymaj karę śmierci ? świat dziś decyduje! – Amnesty International

Powstrzymaj karę śmierci ? świat dziś decyduje!

POL 30/024/2007

-Istnieje wyraźnie dążenie w stronę zniesienia kary śmierci- – powiedziała Sekretarz Generalna AI Irene Khan. -Już 133 państwa członkowskie ONZ zniosły ten najokrutniejszy wymiar kary w prawie lub praktyce. W 2006 roku tylko 25 krajów wykonywało karę śmierci a 91 procent wszystkich egzekucji przeprowadzono w sześciu z nich: Chinach, Iraku, Iranie, Pakistanie, Sudanie i USA. Zwolennicy kary śmierci są w zdecydowanej mniejszości. Wszystkie państwa powinny poprzeć rezolucję Zgromadzenia Ogólnego ONZ i zrobić jednoznaczny krok w kierunku świata bez kary śmierci- – kontynuuje Khan.

Liczba wykonanych wyroków śmierci w 25 państwach dopuszczających karę główną systematycznie spada. W ciągu minionych dwóch lat spadek ten wyniósł ponad 25 procent – z poziomu 2 148 egzekucji w 2005 roku do 1 591 w roku ubiegłym. Jednocześnie co najmniej 3 861 osób w 55 krajach skazano na śmierć w 2006 roku.

Europa jest – za wyjątkiem Białorusi – strefą wolną od kary śmierci. W Azji Środkowej istnieje wyraźne dążenie w kierunku jej zniesienia. Ostatnio (lipiec 2007) Kirgistan zawiesił orzekanie karęy śmierci za pospolite przestępstwa. Kazachstan od 2003 roku i Tadżykistan od 2004 odraczają egzekucje. Także Uzbekistan podejmuje działania w kierunku abolicji.

W Afryce w 2006 roku tylko sześć państw przeprowadziło egzekucje. W marcu br. Minister Spraw Wewnętrznych Ghany, Albert Kan Dapaah dokonał zamiary wyroków śmierci 36 skazanych na łagodniejszy wymiar kary. W kwietniu 2007 Sąd Najwyższy Malawi uznał karę śmierci za niezgodną z konstytucją. W Nigerii w maju tego roku władze ogłosiły amnestię dla wszystkich więźniów powyżej 60 roku życia, którzy oczekiwali w celi na egzekucję ponad 10 lat. W lipcu Rwanda zniosła karę śmierci. Burundi, Gabon i Mali też dążą w tym kierunku.

USA jako jedyne państwo w obu Amerykach wciąż wykonuje wyroki śmierci. Jednak 53 egzekucje wykonane w 2006 roku to najmniejszy bilans roczny w tej dekadzie a liczba orzekanych wyroków śmierci wciąż spada od połowy lat 90.

W Azji również następuje pewna poprawa. Filipiny zniosły karę śmierci w 2006 roku. Niewielki postęp zaobserwowano też w Chinach: w styczniu 2007 roku przywrócono nadzór Najwyższego Sądu Ludowego nad zatwierdzaniem wyroków śmierci co – według chińskich prawników i badaczy tematu –  doprowadzi do  redukcji całkowitej liczby wykonywanych wyroków nawet o 20 – 30 proc.

W Maroku, Algierii i Tunezji trwają wewnętrzne debaty na temat abolicji kary śmierci.

Tło wydarzeń

Światowy Dzień przeciwko Karze Śmierci jest organizowany przez Światową Koalicję Przeciwko Karze Śmierci (WCADP), skupiającą ponad 64 organizacje, w tym Amnesty International, izby adwokackie, związki zawodowe oraz lokalne i regionalne władze. Wszystkie one połączyły wysiłki by całkowicie wyeliminować karę śmierci z systemów prawnych na świecie.

W Światowym Dniu przeciwko Karze Śmierci Amnesty International przyłącza się do tysięcy osób, sprzeciwiających się karze śmierci i nawołujących do ogłoszenia globalnego moratorium na jej wykonywanie, zachęcając do podpisania petycji do niego wzywającej.

Tłum.: Dominika Michalak

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Zatrzymajmy egzekucję dwóch braci na Białorusi!

3750