Poznań: Marsz Równości powinien być legalny i bezpieczny – Amnesty International

Poznań: Marsz Równości powinien być legalny i bezpieczny

Zakaz taki jest pogwałceniem artykułu 20 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, który dotyczy wolności zgromadzeń oraz artykułów 2, 19 i 21 ratyfikowanego przez Polskę Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, mówiących odpowiednio o wolności od dyskryminacji, wolności wyrażania swoich poglądów oraz wolności zgromadzeń, jak również podobnych zapisów Konstytucji RP (art. 31, 32 i 57) oraz Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.

Obowiązkiem władz publicznych jest te wolności chronić oraz zapewniać bezpieczeństwo uczestnikom pokojowych, zgodnych z prawem manifestacji. Dlatego wzywamy władze do zmiany wydanych decyzji i do zezwolenia na przeprowadzenie Marszu Równości.

Apelujemy też do polityków i osób publicznych o odpowiedzialność za słowa i powstrzymanie się od nienawistnych komentarzy, które mogłyby podżegać do przemocy.

Informacja o uniemożliwieniu odbycia się poprzedniego Marszu Równości znalazła się w Raporcie Rocznym Amnesty International, wydanym przez Międzynarodowy Sekretariat AI w maju tego roku, wśród przykładów łamania praw człowieka w Polsce. Obawiamy się, że w kolejnym raporcie znowu będziemy mogli przeczytać o tej formie łamania praw człowieka przez polskie władze.

Zarząd polskiej sekcji Amnesty International

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4242