Poznań – „Prawa zamiast kwiatów” – Amnesty International

Poznań – „Prawa zamiast kwiatów”

Akcja odbędzie się 8 marca (środa) o godzinie 13. pod Konsulatem Rosyjskim na ul. Bukowskiej 53a w Poznaniu.

W czasie działań chcemy zwrócić uwagę na przemoc wobec kobiet na terenie Rosji. W tym kraju przemoc domowa nie jest w uznawana za przestępstwo. Wg raportu Amnesty International w 2003 roku z rąk swoich byłych lub obecnych partnerów straciło życie 9 tysięcy kobiet. Ofiary nie mają gdzie szukać pomocy, bo w całym kraju, liczącym ponad 144 miliony mieszkańców, jest tylko kilka schronisk dla ofiar przemocy.

Podczas akcji będziemy zbierać podpisy pod petycja do prezydenta Putina wzywającą go do zainteresowania się tym problemem i jego ofiarami.


Kontakt:


Marta Miśkiewicz
Amnesty International Poznań
Tel. 601317100

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4142