Poznaj “Świat Praw Człowieka” – Amnesty International

Poznaj “Świat Praw Człowieka”

W Gdańsku rusza specjalny punkt konsultacyjny, gdzie każdy będzie mógł się dowiedzieć wszystkiego o edukacji o prawach człowieka. Amnesty International objęła to przedsięwzięcie swoim patronatem.

Projekt “Świat Praw Człowieka” realizowany jest od 2011 roku. 22 marca, dzięki dofinansowaniu z Urzędu Miasta w Gdańsku, wznawia działalność punkt konsultacyjny o prawach człowieka, w kwietniu odbędą się pierwsze warsztaty specjalistyczne. Realizacja projektu możliwa jest dzięki partnerskiej współpracy Fundacji Nasza Przestrzeń ze Stowarzyszeniem Arteria i Regionalnym Centrum Wolontariatu w Gdańsku. Patronat nad projektem objęli: British Council, Amnesty International i Instytut Kultury Miejskiej.

Celem projektu jest uzupełnienie formalnej oferty edukacyjnej, w której brakuje edukacji dotyczącej praw człowieka, przeciwdziałania dyskryminacji, budowania postaw obywatelskich i kształtowania wrażliwości społecznej. Chodzi o podniesienie świadomości dotyczącej tych zagadnień wśród osób zajmujących się edukacją formalną i nieformalną (nauczycieli i nauczycielek, edukatorów i edukatorek, działaczy i działaczek organizacji pozarządowych, studentów i studentek kierunków pedagogicznych i edukacyjnych oraz wszystkich osób, dla których ważne są działania na rzecz budowania dialogu obywatelskiego.

W ramach projektu zapraszamy do punktu konsultacyjnego, którego głównym celem jest prowadzenie konsultacji merytorycznych, czytelni, w której znajdziecie materiały dotyczące praw człowieka oraz na warsztaty specjalistyczne obejmujące zagadnienia takie jak dyskryminacja, różnorodność, międzykulturowość, ekologia/globalizm, gender, rasizm.

Organizator: Fundacja Nasza Przestrzeń: naszaprzestrzen.org

Partner: Stowarzyszenie Arteria: art-eria.pl

Współpraca: Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku

Patronat: British Council Polska, Amnesty International, Instytut Kultury Miejskiej

Punkt konsultacyjny

Z myślą o nauczycielach, nauczycielkach i innych osobach zajmujących się szeroko pojętą edukacją dzieci i młodzieży powstało miejsce, w którym można zaczerpnąć wiedzę na temat sposobu prowadzenia lekcji i warsztatów o prawach człowieka. Punkt umożliwia wymianę doświadczeń i myśli, a także skorzystanie z zasobów obszernej czytelni i materiałów dydaktycznych oraz udział w warsztatach dotyczących tematyki prawoczłowieczej.

Konsultacje są bezpłatne i odbywają się w biurze projektu -Świat Praw Człowieka- przy ul. Ks. J. Zatora-Przytockiego 4 w Gdańsku-Wrzeszczu (siedziba Regionalnego Centrum Wolontariatu w Gdańsku).

Tam w jeden czwartek miesiąca w godzinach od 16.00 do 18.00 oraz w jeden piątek miesiąca w godzinach 11.00-13.00 można się spotkać z konsultantkami merytorycznymi Anną Dukowską i Anną Miler

Kontakt: konsultacje.spc@naszaprzestrzen.org lub telefonicznie w godzinach otwarcia punktu.

Terminy konsultacji:

Czwartek godz. 16.00 -18.00, Anna Dukowska, tel. 694 597 187
Daty: 22.03; 26.04; 24.05; 21. 06; 26.07; 30.08; 20.09; 18.10; 22.11
Piątek godz. 11.00 -13.00, Anna Miler, tel. 502 559 813
Daty: 13.04; 11.05; 01.06; 13.07; 10.08; 14.09; 12.10; 09.11; 14.12

Anna Dukowska – prezeska i współzałożyciela Fundacji Nasza Przestrzeń, mgr filozofii, doradczyni zawodowa, od 7 lat udziela się jako trenerka na rzecz praw człowieka. Facylitatorka w projekcie Active Citizens – Aktywna Społeczność British Council i Instytutu Kultury Miejskiej. Koordynatora projektu Świat Praw Człowieka. Uczestniczka wielu szkoleń i projektów obejmujących problematykę prawoczłowieczą. Ukończyła Akademię Trenerów i Trenerek Różnorodności w ramach projektu Galeria Tolerancji, Szkołę Trenerów Młodzieżowych Grupa TROP/ PAM, słuchaczka Szkoły Facylitacji Społecznej organizowanej przez Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej. Członkini trójmiejskiej nieformalnej grupy trenerskiej Kaskada.

Anna Miler – kulturoznawczyni, politolożka, edukatorka o prawach człowieka Amnesty International, ukończyła kurs trenerski w ramach projektu -Świat Praw Człowieka- i szkolenie z zakresu pedagogiki ulicy organizowane przez Ogólnopolską Sieć Organizacji Streetworskerskich, prowadzi zajęcia o prawach człowieka dla dzieci i młodzieży. Członkini trójmiejskiej nieformalnej grupy trenerskiej Kaskada, Trójmiejskiej Akcji Kobiecej. Interesuje się komunikacja międzykulturową, feminizmem, prawami człowieka w kontekście nowych mediów, ruchem wolnej kultury, edukacją globalną. Realizuje projekty edukacyjne i artystyczne w Stowarzyszeniu Arteria, pracuje w Projektorni GAK.

Warsztaty specjalistyczne

Organizatorzy planują przeprowadzenie 6 sesji warsztatowych obejmujących tematykę prawoczłowieczą, m.in.: ekologia/globalizm, transpłciowość, rasizm, gender, dyskryminacja, międzykulturowość/różnorodność. Zajęcia będą prowadzone przez doświadczonych trenerów i doświadczone trenerki, ekspertów w poszczególnych zagadnieniach. Podczas warsztatów trenerzy i trenerki prowadzący zajęcia dostarczą osobom uczestniczącym nowych, ciekawych i aktywizujących narzędzi pracy oraz materiałów merytorycznych. W trakcie prowadzonych warsztatów zostanie wykorzystana metodologia uczenia się przez doświadczenie, która wymaga pełnego współuczestnictwa i zaangażowania zarówno ze strony osoby prowadzącej, jak i uczestniczącej. Zaproponowane w trakcie warsztatów ćwiczenia pomagają w kształtowaniu umiejętności, postaw i wartości. Zastosowane zostaną następujące techniki pracy: burza mózgów, praca indywidualna, praca w grupach, dyskusja, symulacja, sceny z podziałem na role, projekcje filmów.

Szczegółowe informacje wkrótce na stronie projektu: naszaprzestrzen.org

Czytelnia

W czytelni znajdują się materiały dotyczące praw człowieka, z których można korzystać w godzinach otwarcia punktu konsultacyjnego. Wykaz publikacji na stronie projektu.

Projekt sfinansowano ze środków Miasta Gdańska w ramach -Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2012- Działanie. VIII. Ochrona wolności, praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji / działania wspomagające rozwój demokracji, w tym: rozwój dialogu obywatelskiego.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Żądamy natychmiastowego zakończenia ataków na ludność cywilną Ukrainy!

Powiązane tematy

Powiązany temat

Zgłoszenia do nagrody medialnej Pióro Nadziei 2022 otwarte!

2120