Poznaj wartość wolontariatu podczas Maratonu Pisania Listów Amnesty International – Amnesty International

Poznaj wartość wolontariatu podczas Maratonu Pisania Listów Amnesty International

Ogólnopolski projekt "Poznaj wartość wolontariatu podczas Maratonu Pisania Listów Amnesty International", współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, opiera się na założeniu, że poszanowanie praw człowieka i traktowanie ich w sposób wolny od dyskryminacji jest wspólną sprawą całego społeczeństwa, a przy budowaniu kultury poszanowania praw człowieka i społeczeństwa obywatelskiego konieczna jest aktywizacja młodzieży już na etapie szkolnym.

Maraton Pisania Listów jest projektem globalnym realizowanym w ponad 50 krajach na różnych kontynentach służy promocji wolontariatu oraz zaangażowaniu społeczeństwa w obronę osób, których prawa zostały złamane.

Beneficjentami projektu są organizatorki i organizatorzy Maratonu Pisania Listów w regionach. W ramach projektu zostaną przeprowadzone dwa dwudniowe szkolenia, w Warszawie w listopadzie 2011, przeznaczone dla koordynatorek/koordynatorów oraz aktywistek/aktywistów. Uczestnicy i uczestniczki będą mieli okazję wziąć udział w warsztatach dotyczących między innymi: organizacji Maratonu Pisania Listów, formalnych aspektów organizowania zgromadzenia, współpracy z grupą oraz komunikacji z mediami. Przeszkolone osoby będą przygotowywały i przeprowadzały szkolenia regionalne. Całość projektu zostanie zakończona Maratonem Pisania Listów.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej autorów. Treści prezentowane w publikacji nie są tożsame z oficjalnym stanowiskiem instytucji Unii Europejskiej.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Apel w obronie polskiej szkoły

Powiązane tematy

Powiązany temat

Poszukujemy osoby na stanowisko Specjalisty_Specjalistki ds. Komunikacji treści edukacyjnych

Powiązany temat

Twój głos ma MOC! – konkurs na akcję o wolności słowa i wyrażania siebie

2203