Praca – Asystent / Asystentka Biura. – Amnesty International

Praca – Asystent / Asystentka Biura.

Do zadań zatrudnionej osoby będzie należało między innymi:

 • Podejmowanie działań w zakresie pierwszego kontaktu z osobami zwracającymi się do Biura;
 • Zaopatrzenie Biura Stowarzyszenia w materiały biurowe, wizytówki, etc.;
 • Załatwianie spraw związanych z eksploatacją sprzętu biurowego i programów komputerowych;
 • Obsługa techniczna w zakresie przygotowań i przebiegu Walnego Zgromadzenia i innych wydarzeń organizowanych przez Stowarzyszenia;
 • Prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy biura;
 • Pośrednictwo między administratorem poczty i zainteresowanymi osobami (pracownicy, stażyści, woluntariusze, członkowie) w zakresie zakładania kont pocztowych, dopisywaniem do list dyskusyjnych, etc.

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie średnie;
 • bardzo dobra znajomość programów obsługi poczty elektronicznej, edytora tekstu, programu Excel oraz Internetu;
 • umiejętność samodzielnej organizacji pracy;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • co najmniej średnio zaawansowana znajomość języka angielskiego.

Wymagania pożądane:

 • wiedza na temat praw człowieka i mechanizmów ich ochrony;
 • zainteresowanie problematyką organizacji pozarządowych.

Zatrudnionej osobie oferujemy:
zatrudnienie w ramach umowy o pracę w wymiarze pół etatu;
pracę w młodym, dynamicznym zespole, zmotywowanym na osiąganie celów;
zdobycie doświadczenia w pracy w jednej z największych organizacji pozarządowych na świecie.
 
Stowarzyszenie Amnesty International respektuje procedury Equal Opportunity Employer (EOE). Przy wyborze i awansie nie stosuje się kryteriów dotyczących wieku, rasy, koloru skóry, płci (w tym ciąży i wychowania dziecka), pochodzenia etnicznego i narodowego, orientacji seksualnej i stanu zdrowia; uwzględniane są jedynie wiedza, doświadczenie i umiejętności.
Zasady te dotyczą także nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkoleń w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie życiorysu (w języku polskim) oraz listu motywacyjnego (w języku polskim) o tytule -Asystent / Asystentka Biura- na adres rekrutacja@amnesty.org.pl do 21 listopada 2008 roku.
W przesłanych dokumentach prosimy o umieszczenie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o ochronie danych osobowych Dz.U Nr 133 poz. 883).
Informacje na temat oferowanego stanowiska pracy są udzielane wyłącznie za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: rekrutacja@amnesty.org.pl.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
3337