Przekaż
1%

podatku
WALCZYMY O ZMIANĘ PRAWA, ABY ZATRZYMAĆ PRZEMOC WOBEC KOBIET!

# Sprawcy przemocy muszą być izolowani
# Osoby pokrzywdzone powinny otrzymać pomoc
# Konwencja musi zostać wdrożona

Dowiedz się więcej

PRACA: szukamy Koordynatora / Koordynatorki ds. Aktywizmu!

Stowarzyszenie Amnesty International poszukuje osoby na stanowisko Koordynatora / Koordynatorki ds. Aktywizmu. Na zgłoszenia czekamy do 8 maja.

Koordynator / Koordynatorka ds. Aktywizmu

Najważniejsze obowiązki:

 • koordynacja i nadzór nad działaniami prowadzonymi przez grupy lokalne Amnesty International w Polsce
 • prowadzenie szkoleń i dostarczanie informacji do grup lokalnych na temat działalności organizacji
 • doradztwo merytoryczne dla akcji organizowanych przez grupy lokalne
 • inicjowanie i prowadzenie ogólnopolskich projektów aktywistycznych (Maraton Pisania Listów, Akcja Letnia, Obserwacje Zgromadzeń Publicznych)
 • organizacja procesu pozyskiwania środków i prowadzenie rozliczeń dla grup lokalnych

Wymagania:

 • minimum 2 lata doświadczenia w pracy w organizacji NGO na podobnym stanowisku
 • doświadczenie w organizowaniu akcji publicznych
 • dobra znajomość tematyki praw człowieka
 • umiejętności trenerskie i doświadczenie w pracy z grupami
 • wysokie kompetencje komunikacyjne, łatwość w nawiązywaniu kontaktów z różnymi grupami docelowymi
 • kreatywność, umiejętność motywowania i inspirowania innych do podejmowania ciekawych działań i akcji
 • dobra znajomość narzędzi internetowych i społecznościowych umożliwiających skuteczne działanie online (webaktywizm)
 • znajomość środowiska organizacji pozarządowych w Polsce
 • wykształcenie wyższe
 • doświadczenie w zakresie zarządzania projektami
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego

Oferujemy:

 • pracę w jednej z największych organizacji pozarządowych na świecie
 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu (miejsce pracy: Warszawa)
 • 3-miesięczny okres próbny, następnie umowa na 12 miesięcy, następnie umowa na czas nieokreślony
 • wynagrodzenie w przedziale 2800-3200 zł netto w zależności od kompetencji i doświadczenia
 • pracę w zmotywowanym, entuzjastycznym i dynamicznym zespole ludzi, którzy niesprawiedliwość na świecie traktują osobiście

Stowarzyszenie Amnesty International respektuje procedury Equal Opportunity Employer (EOE). Przy wyborze i awansie nie stosuje się kryteriów dotyczących wieku, rasy, koloru skóry, płci (w tym ciąży i wychowania dziecka), pochodzenia etnicznego i narodowego, orientacji seksualnej i stanu zdrowia; uwzględniane są jedynie wiedza, doświadczenie i umiejętności. Zasady te dotyczą także nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkoleń w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie życiorysu oraz listu motywacyjnego (w języku polskim) na adres rekrutacja@amnesty.org.pl do 8 maja 2017 roku.

Tytuł emaila: „Koordynator / Koordynatorka ds. Aktywizmu”.  Zastrzegamy, że odpowiemy tylko na wybrane zgłoszenia.

W przesłanych dokumentach prosimy o umieszczenie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o ochronie danych osobowych Dz.U Nr 133 poz. 883).

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia