PRACA: szukamy Koordynatora / Koordynatorki ds. Aktywizmu! – Amnesty International

PRACA: szukamy Koordynatora / Koordynatorki ds. Aktywizmu!

Stowarzyszenie Amnesty International poszukuje osoby na stanowisko Koordynatora / Koordynatorki ds. Aktywizmu. Na zgłoszenia czekamy do 8 maja.

Koordynator / Koordynatorka ds. Aktywizmu

Najważniejsze obowiązki:

 • koordynacja i nadzór nad działaniami prowadzonymi przez grupy lokalne Amnesty International w Polsce
 • prowadzenie szkoleń i dostarczanie informacji do grup lokalnych na temat działalności organizacji
 • doradztwo merytoryczne dla akcji organizowanych przez grupy lokalne
 • inicjowanie i prowadzenie ogólnopolskich projektów aktywistycznych (Maraton Pisania Listów, Akcja Letnia, Obserwacje Zgromadzeń Publicznych)
 • organizacja procesu pozyskiwania środków i prowadzenie rozliczeń dla grup lokalnych

Wymagania:

 • minimum 2 lata doświadczenia w pracy w organizacji NGO na podobnym stanowisku
 • doświadczenie w organizowaniu akcji publicznych
 • dobra znajomość tematyki praw człowieka
 • umiejętności trenerskie i doświadczenie w pracy z grupami
 • wysokie kompetencje komunikacyjne, łatwość w nawiązywaniu kontaktów z różnymi grupami docelowymi
 • kreatywność, umiejętność motywowania i inspirowania innych do podejmowania ciekawych działań i akcji
 • dobra znajomość narzędzi internetowych i społecznościowych umożliwiających skuteczne działanie online (webaktywizm)
 • znajomość środowiska organizacji pozarządowych w Polsce
 • wykształcenie wyższe
 • doświadczenie w zakresie zarządzania projektami
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego

Oferujemy:

 • pracę w jednej z największych organizacji pozarządowych na świecie
 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu (miejsce pracy: Warszawa)
 • 3-miesięczny okres próbny, następnie umowa na 12 miesięcy, następnie umowa na czas nieokreślony
 • wynagrodzenie w przedziale 2800-3200 zł netto w zależności od kompetencji i doświadczenia
 • pracę w zmotywowanym, entuzjastycznym i dynamicznym zespole ludzi, którzy niesprawiedliwość na świecie traktują osobiście

Stowarzyszenie Amnesty International respektuje procedury Equal Opportunity Employer (EOE). Przy wyborze i awansie nie stosuje się kryteriów dotyczących wieku, rasy, koloru skóry, płci (w tym ciąży i wychowania dziecka), pochodzenia etnicznego i narodowego, orientacji seksualnej i stanu zdrowia; uwzględniane są jedynie wiedza, doświadczenie i umiejętności. Zasady te dotyczą także nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkoleń w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie życiorysu oraz listu motywacyjnego (w języku polskim) na adres rekrutacja@amnesty.org.pl do 8 maja 2017 roku.

Tytuł emaila: „Koordynator / Koordynatorka ds. Aktywizmu”.  Zastrzegamy, że odpowiemy tylko na wybrane zgłoszenia.

W przesłanych dokumentach prosimy o umieszczenie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o ochronie danych osobowych Dz.U Nr 133 poz. 883).

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
13247