Praca w Amnesty: Rzecznik prasowy / Rzeczniczka prasowa – Amnesty International

Praca w Amnesty: Rzecznik prasowy / Rzeczniczka prasowa

Stowarzyszenie Amnesty International, członek światowego ruchu Amnesty
International, jedna z największych organizacji działających na rzecz praw
człowieka w Polsce i na świecie, poszukuje osoby na stanowisko Rzecznika/
Rzeczniczki Stowarzyszenia.

Do zadań zatrudnionej osoby będzie należało:

* kształtowanie medialnego wizerunku Stowarzyszenia;
* przygotowanie i implementacja strategii PR Stowarzyszenia
* organizowanie konferencji prasowych;
* przygotowywanie przedsięwzięć promocyjno-informacyjnych w środkach
masowego przekazu;
* inicjowanie i utrzymywanie kontaktów z mediami, firmami PR i
agencjami reklamowymi (przede wszystkim w zakresie prowadzonych przez AI
kampanii);
* przygotowywanie materiałów prasowych i komunikatów dla mediów;
* koordynacja prac związanych z tworzeniem i aktualizowaniem
informacji na stronie www Stowarzyszenia
* prowadzenie bieżącego monitoringu mediów krajowych w zakresie
informacji o prawach człowieka;

Wymagania konieczne:

*
* wykształcenie wyższe, związane z zakresem zadań na stanowisku
pracyznajomość mechanizmów funkcjonowania mediów
* umiejętność szybkiego pisania i redagowania tekstów poprawną
polszczyzną
* znajomość programów obsługi poczty elektronicznej, edytora tekstu,
programu do tworzenia prezentacji,
* umiejętność samodzielnej organizacji pracy,
* umiejętność pracy w zespole,
* co najmniej średnio zaawansowana znajomość języka angielskiego
* odporność na stres.

Wymagania pożądane:

* wiedza na temat praw człowieka i mechanizmów ich ochrony
* doświadczenie w pracy metodą projektu,
* zainteresowanie problematyką organizacji pozarządowych
* doświadczenie w tworzeniu i/lub wdrażaniu projektów medialnych/PR w
obszarze problematyki społecznej (kampanie społeczne, świadomościowe,
edukacyjne)

.

Zatrudnionej osobie oferujemy:

* stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę na pełny etat w
organizacji o ugruntowanej pozycji,
* pracę w dynamicznym zespole, zmotywowanym na osiąganie celów,
* zdobycie doświadczenia w pracy w jednej z największych organizacji
pozarządowych na świecie,
* możliwość realizacji pomysłów dotyczących działania organizacji.

Stowarzyszenie Amnesty International respektuje procedury Equal Opportunity
Employer (EOE). Przy wyborze i awansie nie stosuje się kryteriów dotyczących
wieku, rasy, koloru skóry, płci (w tym ciąży i wychowania dziecka),
pochodzenia etnicznego i narodowego, orientacji seksualnej i stanu zdrowia;
uwzględniane są jedynie wiedza, doświadczenie i umiejętności.

Zasady te dotyczą także nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków
zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkoleń w celu podnoszenia
kwalifikacji zawodowych.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie życiorysu (w języku polskim) oraz
listu motywacyjnego (w języku polskim) na adres rekrutacja@amnesty.org.pl do
17 stycznia 2009 roku.

W przesłanych dokumentach prosimy o umieszczenie klauzuli: Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji
procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o ochronie danych
osobowych Dz.U Nr 133 poz. 883).

Informacje na temat oferowanego stanowiska pracy są udzielane wyłącznie za
pomocą poczty elektronicznej pod adresem: rekrutacja@amnesty.org.pl.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
3254