Prawa człowieka fundamentem polskiej Prezydencji – Amnesty International

Prawa człowieka fundamentem polskiej Prezydencji

Amnesty International przedstawiła dzisiaj siedem rekomendacji w obszarze praw człowieka dla Polski, która pierwszego lipca przejmie przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej. Amnesty International wezwała równocześnie rząd Polski do podjęcia działań mających na celu zapewnienie pełnej odpowiedzialności państw członkowskich uczestniczących w programie nielegalnych transferów i tajnych więzień CIA za naruszenia praw człowieka.

-Tajemnica państwowa nigdy nie może być usprawiedliwieniem odmowy prawa do rzetelnego procesu dla ofiar tortur i innych przypadków łamania praw człowieka – powiedział Nicolas Beger, Dyrektor biura Amnesty International ds. Instytucji Europejskich. – Prezydencja powinna się przyczynić do tego, aby polskie śledztwo w sprawie doniesień o istnieniu tajnego więzienia w Starych Kiejkutach stało się pozytywnym przykładem dla pozostałych krajów Unii Europejskiej. Oczekujemy, że Polska Prezydencja będzie w pełni współpracować z Parlamentem Europejskim w tym zakresie.

Amnesty International zwraca się również do Prezydencji z apelem o wywieranie presji na rząd Białorusi w celu uwolnienia wszystkich więźniów sumienia i zniesienia kary śmierci. Białoruś jest ostatnim krajem w Europie, w którym wciąż przeprowadzane są egzekucje.

– Działania na rzecz praw człowieka zawsze dotyczą konkretnych osób,- powiedziała Draginja Nadażdin, Dyrektorka Amnesty International Polska. -Unia Europejska musi dążyć do uwolnienia białoruskich więźniów sumienia takich jak Zmicer Daszkiewicz czy Andrzej Poczobut, aby pokazać zaangażowanie w ochronę praw człowieka nie tylko na świecie, ale również w Europie.

Po pierwszych trzech miesiącach Amnesty International oceni postęp w realizacji rekomendacji, a następnie przedstawi ewaluację końcową.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Nie dla poniżającej masowej detencji w polskich ośrodkach dla cudzoziemców!

Powiązane tematy

Powiązany temat

Rosja: Ponad 1300 demonstrantów zatrzymanych po ogłoszeniu poboru wojskowego

Powiązany temat

Iran: Społeczność międzynarodowa musi pilnie podjąć odpowiednie kroki w obliczu brutalnego tłumienia demonstracji po śmierci Mahsy Amini

2317