Prawa człowieka: Zmniejszenie umieralności okołoporodowej w Sierra Leone jest sprawą najwyższej wagi – Amnesty International

Prawa człowieka: Zmniejszenie umieralności okołoporodowej w Sierra Leone jest sprawą najwyższej wagi

W towarzyszącym reporcie Poza Zasięgiem: Cena Za Zdrowie Matki w Sierra Leone znajdują się materiały graficzne oraz osobiste świadectwa pokazujące, jak kobiety i dziewczynki nie mają dostępu do leczenia ratującego życie ponieważ są zbyt ubogie, aby za nie zapłacić. W Sierra Leone jedna na osiem kobiet ryzykuje śmierć podczas ciąży lub w trakcie porodu. Jest to jeden z najwyższych wskaźników śmiertelności na świecie.
Tysiące kobiet wykrwawia się na śmierć po porodzie. Większość umiera w domach, niektóre w drodze do szpitala: w taksówkach, na motorach bądź na ulicy. W Sierra Leone mniej niż połowa porodów przyjmowana jest przez wykwalifikowanych położnych a mniej niż dwadzieścia procent odbywa się bez narzędzi medycznych.
-Te ponure statystyki pokazują, że umieralność okołoporodowa jest sprawą najwyższej wagi w Sierra Leone-, powiedziała Irene Khan podczas prezentacji raportu we Freetown, stolicy Sierra Leone.
-Kobiety i dziewczynki umierają całymi tysiącami. Choć rząd obiecuje zapewniać bezpłatną opiekę zdrowotną kobietom w ciąży, to w rzeczywistości stale się jej im odmawia-.

Dostęp do opieki medycznej w krajach rozwijających się będzie jednym z głównych tematów, podczas obrad Zgromadzenia Ogólnego ONZ, które odbędzie się 23 września. Przypuszcza się, że Premier Wielkiej Brytanii Gordon Brown ogłosi plan nowego dofinansowania opieki zdrowotnej w krajach trzeciego świata ze szczególnym uwzględnieniem zdrowia matek i noworodków. Oczekuje się, że Sierra Leone będzie jednym z odbiorców tych dotacji.
Jak twierdzi Irene Khan: – Dodatkowe środki są dramatycznie potrzebne w Sierra Leone, ale te pieniądze nie dotrą do odległych obszarów, gdzie kobiety i dzieci są w największym zagrożeniu. Tylko odpowiednio zarządzana służba zdrowia i w pełni zaangażowany rząd będą w stanie przyczynić się do skutecznego ratowania życia kobiet i dzieci. Same pieniądze nie rozwiążą problemu. Poważna dyskryminacja i niski status kobiet leżą u podstaw wysokiej umieralności okołoporodowej w Sierra Leone. W kraju tym dziewczynki doświadczają przemocy na tle seksualnym, są wyrzucane ze szkół i zmuszane do wczesnych małżeństw. Ani rodziny, ani lokalni przywódcy ani rząd nie przywiązują uwagi do ich potrzeb zdrowotnych.-
Wizyta Irene Khan w Sierra Leone jest początkiem działań Amnesty International przeciwko śmierci okołoporodowej w tym kraju. W ciągu najbliższych tygodni specjalny pojazd kampanii objedzie Sierra Leone w celu zbierania informacji oraz prowadzenia rozmów na tematy związane ze zdrowiem kobiet.
Amnesty International uważa, że walka z ubóstwem jest częścią praw człowieka i dlatego w tym roku rozpoczęła światową kampanię Żądamy Godności, która wzywa do zakończenia działań, które napędzają i pogłębiają ubóstwo. Umieralność okołoporodowa jest kluczowym tematem tej kampanii. Ma ona na celu mobilizację ludzi na całym świecie do wzywania swoich rządów oraz korporacji, do wysłuchania głosów osób żyjących w ubóstwie i do poszanowania ich praw.
Tłumaczenie: Natalia Misiewicz Więcej informacji na temat sytuacji kobiet w Sierra Leone. Umieralność okołoporodowa na świecie. Podejmij działania – wezwij Prezydenta Sierra Leone do zapewnienia kobietom właściwej opieki zdrowotnej. Strona kampanii Amnestii International -Żądamy Godności-.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
2970