PRAWA UCHODŹCÓW = PRAWA CZŁOWIEKA – Amnesty International

PRAWA UCHODŹCÓW = PRAWA CZŁOWIEKA

Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Chorzowie i Amnesty International mają zaszczyt zaprosić uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych do uczestnictwa w konkursie plastycznym.

Regulamin Konkursu:

I.       CELE KONKURSU:

 • Budowanie postaw szacunku i empatii dla ludzi zmuszonych opuścić swój dom w celu poszukiwania, nowego, bezpiecznego miejsca do życia;
 • Rozwijanie kreatywności i twórczego myślenia;
 • Kształtowanie wrażliwości plastycznej;
 • Budowanie postaw odpowiedzialności za współczesny “obraz świata”.

II.      POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNE

 1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół gimnazjalnych i podstawowych (kl. IV-VI) z regionu (Chorzów, Świętochłowice, Katowice, Ruda Śląska, Bytom i Siemianowice Śląskie).
 2. Praca konkursowa polega na wykonaniu plakatu odnoszącego się do współczesnej sytuacji uchodźców w Europie lub promującego akcję Amnesty International “SOS Europo”

(Więcej o kampanii można znaleźć na stronie Amnesty International);

Dodatkowo nauczyciele mogą również skorzystać z konspektów lekcji dotyczących sytuacji uchodźców i migrantów zamieszczonych w podręczniku “Kompetencji międzykulturowych” proponowanym przez Amnesty International.

 1. Prace należy składać w sekretariacie szkoły

Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II
ul. Sportowa 4
41-506 Chorzów

osobiście lub za pośrednictwem poczty do 14 listopada.

 1. Posiedzenie komisji konkursowej odbędzie się 15 listopada, a jej decyzje są ostateczne i niepodważalne.
 2. Nazwiska laureatów zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.gimnazjum2.pl do 22 listopada oraz ich opiekunowie zostaną powiadomieni telefonicznie.
 3. Uroczyste ogłoszenie wyników i rozdanie nagród odbędzie się 22 listopada o w Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II, o godz. 13.00.

III.     REGULAMIN

 1. Konkurs przeprowadzany jest jednoetapowo w dwóch kategoriach wiekowych:

SP kl. IV-VI oraz gimnazjum.

 1. Technika wykonania plakatu: dowolna.
 2. Format: A4 lub A3.
 3. Opis pracy powinien zawierać: nazwę szkoły wraz z danymi adresowymi, imię i nazwisko autora i opiekuna oraz numer kontaktowy opiekuna.
 4. Prace wykonane niezgodnie z tematem, niewymiarowe lub te, które wpłyną po terminie nie będą brane pod uwagę.
 5. O złożeniu pracy na konkurs decyduje data wpływu pracy nie stempla pocztowego.

IV.   TERMINY

§   Zgłoszenie szkół do konkursu i złożenie prac konkursowych – do 14. 11. 2013 r.

§   Posiedzenie jury –15.11.2013 r.

§   Ogłoszenie wyników na stronie organizatora – do 22.11.2013 r.

§   Uroczyste wręczenie nagród – 22.11.2013 r. godz. 13.00

Ewentualne pytania prosimy kierować do koordynatora konkursu:

Zofia Cofałka
e-mail: zcofalka@wp.pl,
501899270

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Żądaj równych szans dla wszystkich uczniów i uczennic w Polsce!

Powiązane tematy

Powiązany temat

Zgłoszenia do nagrody medialnej Pióro Nadziei 2022 otwarte!

1701