Prawo do sądu w bezpośrednim niebezpieczeństwie

Amnesty International kolejny raz przypomina władzom o obowiązku ochrony fundamentalnych praw człowieka.

Pomimo sprzeciwu wielu ekspertów, autorytetów prawnych i organizacji pozarządowych oraz wszczętych przeciwko Polsce procedury kontroli praworządności oraz procedury dyscyplinującej w ramach Unii Europejskiej, Sejm po raz kolejny przyjął rażąco sprzeczne z prawem międzynarodowym projekty ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa.

Prawo to będzie miało ogromny wpływ na sytuacje zwykłych ludzi i realizację praw i wolności człowieka.

W ciągu ostatnich kilku miesięcy Amnesty International wielokrotnie wyrażała swoje zaniepokojenie, zarówno co do treści nowelizacji ustaw, jak i do trybu ich procedowania. Żaden z postulatów organizacji społecznych nie został uwzględniony.

– Nie przestajemy alarmować o zagrożeniach dla fundamentalnych praw i wolności człowieka. Prawo do sprawiedliwego, niezależnego sądu w Polsce jest w bezpośrednim niebezpieczeństwie – powiedziała Draginja Nadaždin, dyrektorka Amnesty International w Polsce.

Podczas gdy posłowie, w ekspresowym tempie, z pominięciem wszelkich standardów tworzenia prawa oraz konsultacji społecznych, przyjmowali nowelizację ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa, setkom obywateli odmawiano wolności zgromadzeń, blokując pokojowe demonstracje przeciwko przyjmowanym zmianom. Wszystko to składa się na obraz społeczeństwa, w którym nie ma miejsca na wyrażenie poglądów i obywatelskiego sprzeciwu.

– Na naszych oczach w sposób coraz bardziej dobitny kurczy się przestrzeń dla praw człowieka i praworządności w Polsce –  dodała Draginja Nadaždin.

– Kolejny raz apelujemy do Senatorów i Senatorek RP o czuwanie nad tym, żeby reforma sądownictwa przebiegała w zgodzie z Konstytucją RP i międzynarodowymi standardami praw człowieka. Tryb procedowania nad nowelizowanymi obecnie ustawami powinien odzwierciedlać rangę nadaną Sądowi Najwyższemu i Krajowej Radzie Sądownictwa przez ustawę zasadniczą, w szczególności powinien być poprzedzony konsultacjami społecznymi oraz rzetelną dyskusją, przy udziale ekspertów prawnych i środowiska sędziowskiego. Możecie jeszcze ochronić prawo do sprawiedliwego, niezależnego sądu.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Prawo musi chronić osoby LGBTI przed przemocą!

Powiązane tematy

Powiązany temat

Co oznacza decyzja Trybunału Sprawiedliwości UE dla oceny niezależności organów odpowiedzialnych za nominowanie i dyscyplinowanie sędziów w Polsce?

15062