Projekt „Prawa Człowieka i Prawa Mniejszości w Polsce” – Amnesty International

Projekt „Prawa Człowieka i Prawa Mniejszości w Polsce”

Projekt składa się z dwóch części. Pierwszy moduł programu to zajęcia warsztatowe składające się z trzech bloków tematycznych dotyczących zagadnień: prawa człowieka, dyskryminacji oraz statusu mniejszości w Polsce. Warsztaty prowadzone przez trenerów AI odbędą się w trzech cyklach od października 2005 do stycznia 2006 i zakończą się dyskusją panelową pt:„Antysemityzm w mediach”. Każdy uczestnik zostanie wyszkolony w zakresie powyższej tematyki w ramach dwóch weekendowych spotkań w Muzeum Galicja, a warunkiem ukończenia kursu będzie przedstawienie własnego projektu związanego z Prawami Człowieka. Projekt skierowany jest przede wszystkim do studentów.


 


Formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej Muzeum prosimy nadsyłać do 15.X.2005 na adres e- mailowy: Inga@galiciajewishmuseum.org


 


Drugi moduł projektu stanowi konkurs fotograficzny pt.: „Prawa Człowieka w obiektywie”, na podstawie którego zorganizowana zostanie w marcu 2006 wystawa w Muzeum Galicja. Następnie wybrane fotografie zostaną opublikowane w katalogu oraz w formie prezentacji multimedialnej i będą mogły być wykorzystane w kolejnych warsztatach organizowanych przez organizacje kooperujące. Wszelkie informacje dotyczące konkursu znajdą Państwo wkrótce na stronie internetowej: www.galiciajewishmuseum.org


 


Zdjęcia prosimy przesyłać do 31. XII.2005 na adres: Muzeum Galicja ul. Dajwór 18, 31-052 Kraków a kartę zgłoszeniową na: Inga@galiciajewishmuseum.org

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4281